Genealogie van Sybren Saeckles.
Genealogie van Sybren Saeckles.

Generatie I

I.  Sybren Saeckles, wagenaar (= eigenaar van een transportbedrijf met paard en wagens) te Kimswerd (1665), pachter op het stemhebbende erve no. 36 in Arum, ovl. te Kimswerd [fr] voor 19 sep 1665, otr. te Sexbierum op 11 apr 1630, tr. te Kimswerd [fr] op 27 sep 1630 met Gerls Piersdr, ovl. voor 19 sep 1665. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Tet Sybrensdr, tr. tussen 7 apr 1661 en 21 jun 1661 , (Gescheiden van tafel en bed) met Sicke Jansz. van Bozum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje Sybrensdr, ovl. voor 19 sep 1665, otr. te Kimswerd [fr] op 11 jan 1654 met Douwe Siercx. van Slappeterp. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Graetske Sybrensdr, ovl. voor 22 feb 1666, tr. te Wonseradeel [fr] op 19 sep 1665 met Hessel Hommesz. van Engwier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Saeckle Sybrens, geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, volgt II
  5.  Trijntje Sybrensdr, ged. te Kimswerd [fr] op 29 aug 1647, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 21 mei 1668 met Antie Gerloffs (Van Lollum). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

II.  Saeckle Sybrens, zn. van Sybren Saeckles (I) en Gerls Piersdr, geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698), tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te Kimswerd [fr] circa mrt 1665 met Gaats Jansdr
 het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sybren Saecklesz, geb. te Kimswerd [fr] op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1734, tr. (41 jaar oud) (1) te Pingjum [fr] op 20 jan 1709 met Oedtje Martens. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (50 jaar oud) (2) te Pingjum [fr] op 10 okt 1717 met Trijntje Piers. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) te Pingjum [fr] op 8 sep 1720, tr. (52 jaar oud) te Pingjum [fr] op 22 sep 1720 met Trijntje Ritsles. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerls Saecklesdr, ged. te Kimswerd [fr] op 29 mrt 1669, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 6 mei 1728. 
   zij bewoonde in 1771 het huis no. 389, waarvan Meinert Tjalling eigenaar was. 
  3.  Gaatske Saecklesdr, geb. circa 1672, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1738, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 nov 1705 met Lieuwe Piers, landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714), turfschipper/turfverkoper te Pingjum en Zurich (1720-1731). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.  Reinsk(e) Saecklesdr, geb. te Kimswerd [fr] circa 1675, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1716, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Bolsward [fr] op 13 sep 1711 vermoedelijk met Bouke Wybrens, geb. te Wolsum [fr], huisman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Saeckle Sybrens, tr. (hoogstens 44 jaar oud) (2) voor 5 apr 1684 vermoedelijk met Hylke Pytters
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Saeckle Sybrens, tr. (3) vermoedelijk met Grietje Tjerks
 Uit dit huwelijk geen kinderen.