Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Isabella Wilhelmina van der Loo
in
Genealogie van Giel Janssen.

Isabella Wilhelmina van der Loo, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 apr 1772 (getuigen: Gerardus van Roij en Willemijna Krielaars), begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op het St. Janskerkhof op 6 jun 1806.

otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 28 jul 1798
met

Joannes Janssen, zn. van Nicolaas Janssen (opzichter de casernen) en Maria Eva Ebli, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 feb 1774 (getuigen: Joannes Janssen en Maria Anna Barbara Frieshoek), koopman, tr. (2) met Anna Maria van Miert.
Notulen van de Schepenen van 's Hertogenbosch, vol. 109, blz. 291:.
28 Juli 1798 in ondertrouw Joannes Janssen j.m. met Isabella Wilhelmina van der Loo j.d. beiden geboren en wonende alhier, de commissaris consenteert in den naam van Nicolaus Janssen en Antoni van der Loo, repective vaders van bruidegom en bruid.
Notulen van de Schepenen' s Hertogenbosch, Vol.111:.
In ondertrouw 29 Maart 1807 Joannes Janssen, weduwnaar van Isabella van der Loo met Anna Maria van Miert, minderjarige j.d. beide geboren en wonende alhier. De bruidegom legt voor dood contract ten bewijze dat zijn eerste vrouw den 6 Juny 1806 in de St. Jans kerk alhier begraven is.
Item acte gepasseerd ter secretarie alhier den 27 Maart 1807 waar uit blijkende dat hij ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw vermel t met name Maria Margareta Wilhelmina en Hendrik Theodorus Thomas door haar stervende achtergelaten, in plaats" van inventaris daarvan te formeeren de waarde vandien in een ruime taxatie hadt bepaalt op eene somme van vier hondert guldens, ten einde die somme in tijd en wijle voor en in plaatze van de voor-staande goederen aan voorschreven zijne minderjarige kinderen tot bewijs zoude kunnen verstrekken, verbindende daarvoor alle zijne goederen hebbende en verkrijgende en dat daarbij mede waren gecompareert Nicolaas Janssen, inwoonende burger dezer stad dewelke verklaart zich te stellen tot borgen schuldenaar principaal van voors. somme gelijk denzelven als grootvader paternel, en Antony van der Loo, grootvader maternel, zo zij verklaarden na examinatie en ovenveging daarmede ten behoeven van de minderjarigen genoegen te neemen.
A. van Miert, vader van de bruid present consenteert.
Zij trouwden voor het gerecht op 12 April 1807. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit deze relatie 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1800 's-Hertogenbosch [nb]    
Maria~1801 's-Hertogenbosch [nb] 1878 's-Hertogenbosch [nb] 76
Gerardus~1802 's-Hertogenbosch [nb]    
Henricus~1804 's-Hertogenbosch [nb] 1849 's-Hertogenbosch [nb] 45
Christianus~1805 's-Hertogenbosch [nb]    


Anna Maria van Miert
in
Genealogie van Giel Janssen.

Anna Maria van Miert, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 24 dec 1783 (getuigen: Adrianus van Miert en Anna Maria Hues).

otr. te 's-Hertogenbosch [nb] op 29 mrt 1807, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 apr 1807
met

Joannes Janssen, zn. van Nicolaas Janssen (opzichter de casernen) en Maria Eva Ebli, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 feb 1774 (getuigen: Joannes Janssen en Maria Anna Barbara Frieshoek), koopman, otr. (1) met Isabella Wilhelmina van der Loo, dr. van Antonius van der Loo en Willemijna van Roij.
Notulen van de Schepenen van 's Hertogenbosch, vol. 109, blz. 291:.
28 Juli 1798 in ondertrouw Joannes Janssen j.m. met Isabella Wilhelmina van der Loo j.d. beiden geboren en wonende alhier, de commissaris consenteert in den naam van Nicolaus Janssen en Antoni van der Loo, repective vaders van bruidegom en bruid.
Notulen van de Schepenen' s Hertogenbosch, Vol.111:.
In ondertrouw 29 Maart 1807 Joannes Janssen, weduwnaar van Isabella van der Loo met Anna Maria van Miert, minderjarige j.d. beide geboren en wonende alhier. De bruidegom legt voor dood contract ten bewijze dat zijn eerste vrouw den 6 Juny 1806 in de St. Jans kerk alhier begraven is.
Item acte gepasseerd ter secretarie alhier den 27 Maart 1807 waar uit blijkende dat hij ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw vermel t met name Maria Margareta Wilhelmina en Hendrik Theodorus Thomas door haar stervende achtergelaten, in plaats" van inventaris daarvan te formeeren de waarde vandien in een ruime taxatie hadt bepaalt op eene somme van vier hondert guldens, ten einde die somme in tijd en wijle voor en in plaatze van de voor-staande goederen aan voorschreven zijne minderjarige kinderen tot bewijs zoude kunnen verstrekken, verbindende daarvoor alle zijne goederen hebbende en verkrijgende en dat daarbij mede waren gecompareert Nicolaas Janssen, inwoonende burger dezer stad dewelke verklaart zich te stellen tot borgen schuldenaar principaal van voors. somme gelijk denzelven als grootvader paternel, en Antony van der Loo, grootvader maternel, zo zij verklaarden na examinatie en ovenveging daarmede ten behoeven van de minderjarigen genoegen te neemen.
A. van Miert, vader van de bruid present consenteert.
Zij trouwden voor het gerecht op 12 April 1807. Uit deze relatie 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1809 's-Hertogenbosch [nb]    


Maria Margareta Wilhelmina Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Maria Margareta Wilhelmina Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jul 1801 (getuigen: Antonius van der Loo en Maria Ebli), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 31 mrt 1878.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 aug 1829
met

Josephus Laurentius Bolsius, zn. van Antonius Bolsius en Adriana Sweens, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 apr 1800 (getuigen: Gerardus Laurentius Sweens en Anna Bolsius), ontvanger bij het kantoor van waarborg de gouden en zilveren merken te 's-Hertogenbosch (1829), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jan 1882


Henricus Theodorus Thomas Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Henricus Theodorus Thomas Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 7 mrt 1804 (getuigen: Henricus van der Loo en Theodora van Roij), zonder beroep, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] ongehuwd op 18 mei 1849.


Antonius van der Loo
in
Genealogie van Giel Janssen.

Antonius van der Loo.

tr.
met

Willemijna van Roij.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isabella~1772 's-Hertogenbosch [nb] 1806 's-Hertogenbosch [nb] 34


Willemijna van Roij
in
Genealogie van Giel Janssen.

Willemijna van Roij.

tr.
met

Antonius van der Loo.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isabella~1772 's-Hertogenbosch [nb] 1806 's-Hertogenbosch [nb] 34


Gerardus Judocus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Gerardus Judocus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 sep 1802 (getuigen: Gerardus van Rooij en Maria van der Loo).


Antonius Wilhelmus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Antonius Wilhelmus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 30 jan 1800 (getuigen: Antonius van der Loo en Maria Ebli).


Christianus Leonardus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Christianus Leonardus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16 apr 1805 (getuigen: Christianus van Rooij en Helena van Rooij).


Adrianus van Miert
in
Genealogie van Giel Janssen.

Adrianus van Miert.

tr.
met

Anna Maria van Rosmaelen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1783 's-Hertogenbosch [nb]    
Francisca~1789 's-Hertogenbosch [nb] 1860  70


Anna Maria van Rosmaelen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Anna Maria van Rosmaelen.

tr.
met

Adrianus van Miert.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1783 's-Hertogenbosch [nb]    
Francisca~1789 's-Hertogenbosch [nb] 1860  70


Maria Aldegundis Adriana Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Maria Aldegundis Adriana Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 26 aug 1809 (getuigen: Adrianus van Miert en Aldegundis Teunisse).


Josephus Laurentius Bolsius
in
Genealogie van Giel Janssen.

Josephus Laurentius Bolsius, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 apr 1800 (getuigen: Gerardus Laurentius Sweens en Anna Bolsius), ontvanger bij het kantoor van waarborg de gouden en zilveren merken te 's-Hertogenbosch (1829), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jan 1882.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 aug 1829
met

Maria Margareta Wilhelmina Janssen, dr. van Joannes Janssen (koopman) en Isabella Wilhelmina van der Loo, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jul 1801 (getuigen: Antonius van der Loo en Maria Ebli), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 31 mrt 1878


Antonius Bolsius
in
Genealogie van Giel Janssen.

Antonius Bolsius.

tr.
met

Adriana Sweens.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josephus~1800 's-Hertogenbosch [nb] 1882 's-Hertogenbosch [nb] 81


Adriana Sweens
in
Genealogie van Giel Janssen.

Adriana Sweens.

tr.
met

Antonius Bolsius.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josephus~1800 's-Hertogenbosch [nb] 1882 's-Hertogenbosch [nb] 81


Francisca van Miert
in
Genealogie van Giel Janssen.

Francisca van Miert, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 okt 1789 (getuigen: Joannes Baptista van den Huijsen en Francisca Dominicq), ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1860.

tr.
met

Henricus Cornelius Janssen, zn. van Nicolaas Janssen (opzichter de casernen) en Maria Eva Ebli, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 1 sep 1786 (getuigen: Henricus van Meyl en Cornelia van Meyl), ovl. (73 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jun 1860


Gerardus Delfgaauw
in
Genealogie van Giel Janssen.

Gerardus Delfgaauw, geb. te Loosduinen [zh] op 31 okt 1817, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 1 jul 1892.

tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Wateringen [zh] op 22 nov 1845
met

Johanna Elisabeth (Naatje de Friemel) Janssen, dr. van Henricus Janssen en Allegonda Beckers (dienstbode), geb. te Hof van Delft [zh] op 12 sep 1821, ovl. (85 jaar oud) te Monster [zh] op 28 jan 1907


Johannes Delfgaauw
in
Genealogie van Giel Janssen.

Johannes Delfgaauw, geb. te Kethel [zh] op 3 mrt 1775, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 3 jul 1849.

otr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Delft [zh] op 25 apr 1801
met

Catharina Wiegman, geb. te Delft [zh] op 13 okt 1781, ovl. (77 jaar oud) te Monster [zh] op 2 sep 1859.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1817 Loosduinen [zh] 1892 Monster [zh] 74


Catharina Wiegman
in
Genealogie van Giel Janssen.

Catharina Wiegman, geb. te Delft [zh] op 13 okt 1781, ovl. (77 jaar oud) te Monster [zh] op 2 sep 1859.

otr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Delft [zh] op 25 apr 1801
met

Johannes Delfgaauw, geb. te Kethel [zh] op 3 mrt 1775, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 3 jul 1849.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1817 Loosduinen [zh] 1892 Monster [zh] 74


Arnoldus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arnoldus Janssen, geb. te Rijswijk [zh] op 8 okt 1826, ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1843.

  • Moeder:
    Allegonda Beckers, dr. van Joannes Beckers (particulier) en Maria Janssen, geb. te Boxmeer [nb] op 9 jun 1781, ged. te Boxmeer [nb] op 9 jun 1781, dienstbode, ovl. (61 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 21 feb 1843, begr. te Wateringen [zh] op 27 feb 1843.