Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Willem van Kralingen
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Willem van Kralingen.

tr. in 1753
met

Jacoba Jacobsdr. van den Ende, dr. van Jacobus van den Ende en Machtelda Lelyvelt


Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis van den Ende, geb. te Nootdorp [zh] circa 1690.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 16 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 4 aug 1709
met

Suzanne Chiele Verkrogt, dr. van Michiel IJsbrandtsz. Verkrogt en Geertruyt Heijnderickszdr. van der Plaet, geb. te Wateringen [zh] circa 1693.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1721 Stompwijk [zh]    
Maria~1724 Stompwijk [zh] 1770  45
Catharina*1725     
Cornelis~1728     


Suzanne Chiele Verkrogt
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Suzanne Chiele Verkrogt, geb. te Wateringen [zh] circa 1693.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 19 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 4 aug 1709
met

Cornelis van den Ende, zn. van Maarten Jacobs van den Ende (meesterschoenmaker) en Annitge van Vliet, geb. te Nootdorp [zh] circa 1690.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1721 Stompwijk [zh]    
Maria~1724 Stompwijk [zh] 1770  45
Catharina*1725     
Cornelis~1728     


Maria Cornelisdr. van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Maria Cornelisdr. van den Ende, ged. te Stompwijk [zh] op 27 nov 1721.


Michiel IJsbrandtsz. Verkrogt
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Michiel IJsbrandtsz. Verkrogt.

tr.
met

Geertruyt Heijnderickszdr. van der Plaet.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Suzanne*1693 Wateringen [zh]    


Geertruyt Heijnderickszdr. van der Plaet
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Geertruyt Heijnderickszdr. van der Plaet.

tr.
met

Michiel IJsbrandtsz. Verkrogt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Suzanne*1693 Wateringen [zh]    


Maria Cornelisdr. van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Maria Cornelisdr. van den Ende, ged. te Stompwijk [zh] op 7 jun 1724, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1770.

otr. (resp. ongeveer 35 en 35 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1759
met

Roelof Jacobsz. van Aalburg, zn. van Jacobus Roele van Aelsburg en Cornelia Jans van der Knaap, geb. te Monster [zh] op 16 sep 1724, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 12 mei 1788


Roelof Jacobsz. van Aalburg
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Roelof Jacobsz. van Aalburg, geb. te Monster [zh] op 16 sep 1724, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 12 mei 1788.

otr. (resp. 35 en ongeveer 35 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1759
met

Maria Cornelisdr. van den Ende, dr. van Cornelis van den Ende en Suzanne Chiele Verkrogt, ged. te Stompwijk [zh] op 7 jun 1724, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1770


Catharina van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Catharina van den Ende, geb. in dec 1725.


Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis van den Ende, ged. op 27 mei 1728.


Maria van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria van den Ende, geb. circa 1692.

otr. te Nootdorp [zh] op 10 apr 1730, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 5 feb 1730
met

Jacobus Roele van Aelsburg, geb. te Honselersdijk [zh] circa 1695, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 9 feb 1764, begr. te Naaldwijk [zh] op 14 feb 1764, tr. (1) met Cornelia Jans van der Knaap. Uit dit huwelijk een zoon


Jacobus Roele van Aelsburg
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Jacobus Roele van Aelsburg, geb. te Honselersdijk [zh] circa 1695, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 9 feb 1764, begr. te Naaldwijk [zh] op 14 feb 1764.

tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 19 apr 1722
met

Cornelia Jans van der Knaap, ovl. te Honselersdijk [zh] op 28 sep 1729, begr. te Naaldwijk [zh] op 1 okt 1729.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1724 Monster [zh] 1788 Monster [zh] 63

otr. (2) te Nootdorp [zh] op 10 apr 1730, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 5 feb 1730
met

Maria van den Ende, dr. van Maarten Jacobs van den Ende (meesterschoenmaker) en Annitge van Vliet, geb. circa 1692


Cornelia Jans van der Knaap
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelia Jans van der Knaap, ovl. te Honselersdijk [zh] op 28 sep 1729, begr. te Naaldwijk [zh] op 1 okt 1729.

tr. (Jacobus ongeveer 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 apr 1722
met

Jacobus Roele van Aelsburg, geb. te Honselersdijk [zh] circa 1695, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 9 feb 1764, begr. te Naaldwijk [zh] op 14 feb 1764, tr. (2) met Maria van den Ende. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1724 Monster [zh] 1788 Monster [zh] 63


Catharina van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Catharina van den Ende.


Jacobus Cornelisz. van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacobus Cornelisz. van den Ende, geb. circa 1620, timmerman, begr. te Nootdorp [zh] op 28 feb 1654.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1650
met

Trijntje Gerrits Aertz, dr. van Gerrit Dircxz Aertsz., geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Nootdorp [zh] in 1688.
Op 8.6.1648 koopt Jacob, timmerman in Nootdorp, aldaar een stukje land ter grootte van vijfentwintig roeden (ongeveer 350 m) van Cors Anthonisz. Leeflang. Hij moet er 153 gulden voor betalen, te voldoen in drie termijnen. Verder verplicht hij zich de helft te betalen van de kosten voor het maken van een heining aan de oostkant van het perceel. Op dit stukje grond bouwt hij zelf een huis, zoals blijkt uit de verdeling van de nagelaten boedel van zijn weduwe in 1688. In de verdelingsakte staat dat het huis "van nieuws daar op getimmert" is. Dat zou er op kunnen duiden dat het om een houten huis gaat, - wat heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk is -, maar "timmeren" kan in het zeventiende-eeuwse Nederlands ook gewoon "bouwen" betekenen. Dat betekent dat Jacob misschien niet timmerman in onze betekenis van het woord is, maar dat we meer moeten denken aan iets als aannemer.
Omdat zijn oudste zoon Maarten in 1675 trouwt en dan pakweg ongeveer 25 jaar oud zal zijn, is het heel goed mogelijk dat Jacob en Trijntje zo rond 1650 getrouwd zijn. Uit de "cavelbrief" (verkavelen is verdelen) na het overlijden van Trijntje in 1688 blijkt dat zij bij de dood van haar vader drie morgen (dat is 25.580 m) wei- en hooiland in de polder van Tedingerbroek (in het rechtsgebied van Stompwijk) gerfd heeft. Deze polder ligt ter plaatse van het huidige Prins Clausplein. Dit land werd overigens niet alleen voor de veeteelt gebruikt, maar ook voor een deel uitgeturfd. Op 18 maart 1675 al gaf het Hoogheemraadschap van Delfland namelijk toestemming om 1 morgen ervan in te steken en te verslagturven. Jacob die een stukje grond koopt en er een huis op bouwt, en Trijntje die een flink stuk grond van haar vader erft, zijn dus niet echt arm. Het was blijkens het testament in die tijd 966 gulden waard. Het huis dat Jacob in of rond 1648 bouwt, blijkt in 1688 achthonderd gulden waard te zijn. Er is dus zeker sprake van enig bezit.
De vader van Trijntje, hoogstwaarschijnlijk Gerrit Dircksz. Aertsz, woont ook in Nootdorp en overlijdt in 1669 op de kermis in Zoetermeer. Pas op 1 april 1675 wordt de nalatenschap verdeeld, mogelijk omdat dan ook zijn vrouw overlijdt. Bij die gelegenheid blijken er drie (overlevende) kinderen te zijn. En daarvan is Trijntje Gerrits, de weduwe van Jacob Cornelisz. van den Ende uit Nootdorp. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Jacob dus vr 1675 overleden moet zijn. Trijntje Gerrits overlijdt zelf in 1688.
In de al meer genoemde cavelbrief verdelen haar meerderjarige kinderen in goede harmonie - "in alle minnen en vruntschap" - de nalatenschap van hun overleden moeder.
Dochter Neeltgen van den Ende en haar man Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, die in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer wonen, krijgen als hun deel het al bovengenoemde stuk grond ter grootte van drie morgen, gelegen in de polder van Tedingerbroek onder Stompwijk, aan de zuidkant begrensd door de "Soeterwouse weg of Veenwegh".
Maarten van den Ende krijgt van zijn zus Neeltgen en zwager Rochus als afkoopsom een bedrag in contanten van 966 gulden en 30 stuivers. Maria van den Ende en haar man Pieter Cornelisz. Hogeveen krijgen het huis van hun (schoon-)moeder in Nootdorp n een bedrag in contanten van 166 gulden en 30 stuivers, dat door Rochus en Neeltgen uitbetaald moet worden. Een schuld van 500 gulden van de overleden moeder beloven de erfgenamen gezamenlijk te zullen afbetalen.
Als Maria en haar man Pieter, die van beroep meesterschoenmaker is, zelf in het huis in Nootdorp zijn gaan wonen, dan zijn zij buren van hun broer (resp. zwager) Maarten. Die is ook schoenmaker, zodat het dus denkbaar is dat zij samen n zaak hebben.
Trijntje Gerrits betaald f 5,- familiegeld als weduwe, wat betekent meer dan f 1000,- gegoed.
1675: krijgt ze uit de verdeling van haar vaders erfenis, 3 morgen wei- en hooiland, 25580 m in de polder Tedingerbroek waar nu het Prins Clausplein is, toen f 966, - waard!.
1680: wed. Crijntge Gerrits, landneringhe doende, 1/2 capitalist.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1646     
Maarten*1648 Nootdorp [zh] 1726 Nootdorp [zh] 78
Maria*1650     


Trijntje Gerrits Aertz
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje Gerrits Aertz, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Nootdorp [zh] in 1688.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1650
met

Jacobus Cornelisz. van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende, geb. circa 1620, timmerman, begr. te Nootdorp [zh] op 28 feb 1654.
Op 8.6.1648 koopt Jacob, timmerman in Nootdorp, aldaar een stukje land ter grootte van vijfentwintig roeden (ongeveer 350 m) van Cors Anthonisz. Leeflang. Hij moet er 153 gulden voor betalen, te voldoen in drie termijnen. Verder verplicht hij zich de helft te betalen van de kosten voor het maken van een heining aan de oostkant van het perceel. Op dit stukje grond bouwt hij zelf een huis, zoals blijkt uit de verdeling van de nagelaten boedel van zijn weduwe in 1688. In de verdelingsakte staat dat het huis "van nieuws daar op getimmert" is. Dat zou er op kunnen duiden dat het om een houten huis gaat, - wat heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk is -, maar "timmeren" kan in het zeventiende-eeuwse Nederlands ook gewoon "bouwen" betekenen. Dat betekent dat Jacob misschien niet timmerman in onze betekenis van het woord is, maar dat we meer moeten denken aan iets als aannemer.
Omdat zijn oudste zoon Maarten in 1675 trouwt en dan pakweg ongeveer 25 jaar oud zal zijn, is het heel goed mogelijk dat Jacob en Trijntje zo rond 1650 getrouwd zijn. Uit de "cavelbrief" (verkavelen is verdelen) na het overlijden van Trijntje in 1688 blijkt dat zij bij de dood van haar vader drie morgen (dat is 25.580 m) wei- en hooiland in de polder van Tedingerbroek (in het rechtsgebied van Stompwijk) gerfd heeft. Deze polder ligt ter plaatse van het huidige Prins Clausplein. Dit land werd overigens niet alleen voor de veeteelt gebruikt, maar ook voor een deel uitgeturfd. Op 18 maart 1675 al gaf het Hoogheemraadschap van Delfland namelijk toestemming om 1 morgen ervan in te steken en te verslagturven. Jacob die een stukje grond koopt en er een huis op bouwt, en Trijntje die een flink stuk grond van haar vader erft, zijn dus niet echt arm. Het was blijkens het testament in die tijd 966 gulden waard. Het huis dat Jacob in of rond 1648 bouwt, blijkt in 1688 achthonderd gulden waard te zijn. Er is dus zeker sprake van enig bezit.
De vader van Trijntje, hoogstwaarschijnlijk Gerrit Dircksz. Aertsz, woont ook in Nootdorp en overlijdt in 1669 op de kermis in Zoetermeer. Pas op 1 april 1675 wordt de nalatenschap verdeeld, mogelijk omdat dan ook zijn vrouw overlijdt. Bij die gelegenheid blijken er drie (overlevende) kinderen te zijn. En daarvan is Trijntje Gerrits, de weduwe van Jacob Cornelisz. van den Ende uit Nootdorp. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Jacob dus vr 1675 overleden moet zijn. Trijntje Gerrits overlijdt zelf in 1688.
In de al meer genoemde cavelbrief verdelen haar meerderjarige kinderen in goede harmonie - "in alle minnen en vruntschap" - de nalatenschap van hun overleden moeder.
Dochter Neeltgen van den Ende en haar man Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, die in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer wonen, krijgen als hun deel het al bovengenoemde stuk grond ter grootte van drie morgen, gelegen in de polder van Tedingerbroek onder Stompwijk, aan de zuidkant begrensd door de "Soeterwouse weg of Veenwegh".
Maarten van den Ende krijgt van zijn zus Neeltgen en zwager Rochus als afkoopsom een bedrag in contanten van 966 gulden en 30 stuivers. Maria van den Ende en haar man Pieter Cornelisz. Hogeveen krijgen het huis van hun (schoon-)moeder in Nootdorp n een bedrag in contanten van 166 gulden en 30 stuivers, dat door Rochus en Neeltgen uitbetaald moet worden. Een schuld van 500 gulden van de overleden moeder beloven de erfgenamen gezamenlijk te zullen afbetalen.
Als Maria en haar man Pieter, die van beroep meesterschoenmaker is, zelf in het huis in Nootdorp zijn gaan wonen, dan zijn zij buren van hun broer (resp. zwager) Maarten. Die is ook schoenmaker, zodat het dus denkbaar is dat zij samen n zaak hebben.
Trijntje Gerrits betaald f 5,- familiegeld als weduwe, wat betekent meer dan f 1000,- gegoed.
1675: krijgt ze uit de verdeling van haar vaders erfenis, 3 morgen wei- en hooiland, 25580 m in de polder Tedingerbroek waar nu het Prins Clausplein is, toen f 966, - waard!.
1680: wed. Crijntge Gerrits, landneringhe doende, 1/2 capitalist.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1646     
Maarten*1648 Nootdorp [zh] 1726 Nootdorp [zh] 78
Maria*1650     


Neeltgen van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Neeltgen van den Ende, geb. circa 1646.

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) in 1670
met

Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, geb. circa 1646.
woonde in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer


Rochus Dirxz. van Willigen Langerack
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, geb. circa 1646.

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) in 1670
met

Neeltgen van den Ende, dr. van Jacobus Cornelisz. van den Ende (timmerman) en Trijntje Gerrits Aertz, geb. circa 1646.
woonde in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer


Maria van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria van den Ende, geb. circa 1650.

tr. (beiden hoogstens 38 jaar oud) voor 1688
met

Pieter Cornelisz. van Hoogeveen, geb. circa 1650, meesterschoenmaker te Nootdorp


Pieter Cornelisz. van Hoogeveen
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Pieter Cornelisz. van Hoogeveen, geb. circa 1650, meesterschoenmaker te Nootdorp.

tr. (beiden hoogstens 38 jaar oud) voor 1688
met

Maria van den Ende, dr. van Jacobus Cornelisz. van den Ende (timmerman) en Trijntje Gerrits Aertz, geb. circa 1650