Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Tet Sybrensdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Tet Sybrensdr. .

tr. tussen 7 apr 1661 en 21 jun 1661 , (Gescheiden van tafel en bed)
met

Sicke Jansz. van Bozum


Sicke Jansz. van Bozum
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Sicke Jansz. van Bozum.

tr. tussen 7 apr 1661 en 21 jun 1661 , (Gescheiden van tafel en bed)
met

Tet Sybrensdr. , dr. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr


Antje Sybrensdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Antje Sybrensdr. , ovl. voor 19 sep 1665.

otr. te Kimswerd [fr] op 11 jan 1654
met

Douwe Siercx. van Slappeterp


Douwe Siercx. van Slappeterp
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Douwe Siercx. van Slappeterp.

otr. te Kimswerd [fr] op 11 jan 1654
met

Antje Sybrensdr. , dr. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , ovl. voor 19 sep 1665


Graetske Sybrensdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Graetske Sybrensdr. , ovl. voor 22 feb 1666.

tr. te Wonseradeel [fr] op 19 sep 1665
met

Hessel Hommesz. van Engwier


Hessel Hommesz. van Engwier
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Hessel Hommesz. van Engwier.

tr. te Wonseradeel [fr] op 19 sep 1665
met

Graetske Sybrensdr. , dr. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , ovl. voor 22 feb 1666


Trijntje Sybrensdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje Sybrensdr. , ged. te Kimswerd [fr] op 29 aug 1647.

tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 21 mei 1668
met

Antie Gerloffs (Van Lollum)


Antie Gerloffs (Van Lollum)
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Antie Gerloffs (Van Lollum).

tr. (Trijntje ongeveer 20 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 21 mei 1668
met

Trijntje Sybrensdr. , dr. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , ged. te Kimswerd [fr] op 29 aug 1647


Hylke Pytters
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hylke Pytters .

tr. (Saeckle hoogstens 44 jaar oud) voor 5 apr 1684 vermoedelijk
met

Saeckle Sybrens , zn. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698), tr. (1) met Gaats Jansdr. .
het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (3) met Grietje Tjerks . Uit dit huwelijk geen kinderen


Grietje Tjerks
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Grietje Tjerks .

tr. vermoedelijk
met

Saeckle Sybrens , zn. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698), tr. (1) met Gaats Jansdr. .
het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) met Hylke Pytters . Uit dit huwelijk geen kinderen


Sybren Saecklesz.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Sybren Saecklesz. , geb. te Kimswerd [fr] op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1734.

tr. (41 jaar oud) (1) te Pingjum [fr] op 20 jan 1709
met

Oedtje Martens.

tr. (50 jaar oud) (2) te Pingjum [fr] op 10 okt 1717
met

Trijntje Piers.

otr. (3) te Pingjum [fr] op 8 sep 1720, tr. (52 jaar oud) te Pingjum [fr] op 22 sep 1720
met

Trijntje Ritsles


Oedtje Martens
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Oedtje Martens.

tr. (Sybren 41 jaar oud) te Pingjum [fr] op 20 jan 1709
met

Sybren Saecklesz. , zn. van Saeckle Sybrens (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr. , geb. te Kimswerd [fr] op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1734, tr. (2) met Trijntje Piers. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Trijntje Ritsles . Uit dit huwelijk geen kinderen


Trijntje Piers
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Trijntje Piers.

tr. (Sybren 50 jaar oud) te Pingjum [fr] op 10 okt 1717
met

Sybren Saecklesz. , zn. van Saeckle Sybrens (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr. , geb. te Kimswerd [fr] op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1734, tr. (1) met Oedtje Martens. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Trijntje Ritsles . Uit dit huwelijk geen kinderen


Trijntje Ritsles
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Trijntje Ritsles .

otr. te Pingjum [fr] op 8 sep 1720, tr. (Sybren 52 jaar oud) te Pingjum [fr] op 22 sep 1720
met

Sybren Saecklesz. , zn. van Saeckle Sybrens (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr. , geb. te Kimswerd [fr] op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1734, tr. (1) met Oedtje Martens. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Trijntje Piers. Uit dit huwelijk geen kinderen


Gerls Saecklesdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerls Saecklesdr. , ged. te Kimswerd [fr] op 29 mrt 1669, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 6 mei 1728.
zij bewoonde in 1771 het huis no. 389, waarvan Meinert Tjalling eigenaar was.


Reinsk(e) Saecklesdr.
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Reinsk(e) Saecklesdr. , geb. te Kimswerd [fr] circa 1675, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1716.

tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Bolsward [fr] op 13 sep 1711 vermoedelijk
met

Bouke Wybrens , geb. te Wolsum [fr], huisman


Bouke Wybrens
in
Genealogie van Sybren Saeckles.

Bouke Wybrens , geb. te Wolsum [fr], huisman.

tr. (Reinsk(e) ongeveer 36 jaar oud) te Bolsward [fr] op 13 sep 1711 vermoedelijk
met

Reinsk(e) Saecklesdr. , dr. van Saeckle Sybrens (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr. , geb. te Kimswerd [fr] circa 1675, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Pingjum [fr] circa 1716


Afgeschermd
Afgeschermd.

 
 

relatie
met

Afgeschermd, kind van Arie Kuijvenhoven en Maria Alida van Geest


Afgeschermd
Afgeschermd.

 
 

relatie
met

Afgeschermd, kind van Johannes Mostert en Afgeschermd.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd 's-Gravenhage [zh]    
Afgeschermd 's-Gravenhage [zh]    
Afgeschermd 's-Gravenhage [zh]    


Afgeschermd
Afgeschermd.

 
 

relatie
met

Afgeschermd, kind van Hendricus Theodorus van der Zanden en Anna Maria Margaretha van Paassen