Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en

Geertruida Maria Lourens
 
Geertruida Maria Lourens, geb. te Schiedam [zh] op 1 sep 1890, ovl. (56 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 4 jun 1947, begr. te Poeldijk [zh] op 7 jun 1947.

tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Monster [zh] op 29 apr 1919
met

Simon Johannes van Mil, zn. van Gerardus Cornelius van Mil en Maria Stolk, geb. te De Lier [zh] op 18 sep 1886, tuinder, ovl. (59 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 11 jul 1946, begr. te Poeldijk [zh] op 15 jul 1946, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 4 mei 1912 met Maria Gerarda Janssen, dr. van Hendricus Joannes Janssen en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 17 mrt 1886, ovl. (32 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 9 apr 1918, begr. te Poeldijk [zh] op 12 apr 1918.
lid van de 3e Orde van de H. Franciscus. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Ariaentie Jacobs van der Velden
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ariaentie Jacobs van der Velden, ovl. circa 1714.

tr. (Leendert ongeveer 33 jaar oud) circa 1684
met

Leendert Jorisz. Quant (van Noort), zn. van Joris Leendertsz. Quant en Liedewij Cornelisdr. Poldervaart, ged. te Monsterambacht [zh] op 3 jun 1650, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Monsterambacht [zh] op 2 jun 1727.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1688 Kethel [zh] †1750 Maasland [zh] 62


Wilhelmina Corse Olierhoek
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Wilhelmina Corse Olierhoek, geb. te Loosduinen [zh].

tr. (Harpert 60 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31 okt 1777
met

Heribertus Corneliusz. (Harpert) Alsemgeest, zn. van Cornelis Herperts Alsemgeest en Trijntje Willemsdr. Tienthof, geb. te Monster [zh] op 13 jan 1717, ovl. (70 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 2 aug 1787, tr. (1) met Johanna Cornelisdr. van Leeuwen (Jannetje van der Leeuw). Uit dit huwelijk een zoon


Arij Gerritsz. Luk / van Luijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arij Gerritsz. Luk / van Luijk, ged. te Naaldwijk [zh] op 10 mei 1722.

tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 jan 1750
met

Marij Bartelse (Anna Maria) Kramer, geb. te Huissen [ge], begr. te Naaldwijk [zh] op 20 feb 1801.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1765 Naaldwijk [zh] †1813 Monster [zh] 48


Marij Bartelse Kramer
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Marij Bartelse (Anna Maria) Kramer, geb. te Huissen [ge], begr. te Naaldwijk [zh] op 20 feb 1801.

tr. (Arij ongeveer 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 jan 1750
met

Arij Gerritsz. Luk / van Luijk, zn. van Gerardus (Gerrit) Luk / van Luijk en Cornelia Dirkse (Neeltje) van Santen, ged. te Naaldwijk [zh] op 10 mei 1722.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1765 Naaldwijk [zh] †1813 Monster [zh] 48


Simon Lourens
Simon Lourens, geb. te Nieuwland [zh] op 7 mrt 1837, bouwman, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1900.

tr. (resp. 45 en 28 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 2 sep 1882
met

Johanna Maria Zuidgeest, geb. te Monster [zh] op 6 jul 1854, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 25 jan 1918, tr. (2) met Jacobus van der Krogt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruida*1890 Schiedam [zh] †1947 Poeldijk [zh] 56


Johanna Maria Zuidgeest
Johanna Maria Zuidgeest, geb. te Monster [zh] op 6 jul 1854, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 25 jan 1918.

tr. (resp. 28 en 45 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 2 sep 1882
met

Simon Lourens, geb. te Nieuwland [zh] op 7 mrt 1837, bouwman, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1900.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruida*1890 Schiedam [zh] †1947 Poeldijk [zh] 56

tr. (resp. 46 en 59 jaar oud) (2) te Loosduinen [zh] op 18 sep 1900
met

Jacobus van der Krogt, geb. te Stompwijk [zh] op 24 sep 1840, tuinder, ovl. (62 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 19 mrt 1903, tr. (resp. 31 en 48 jaar oud) (1) te Loosduinen [zh] op 21 sep 1872 met Grietje van der Kroft, geb. te Loosduinen [zh] op 4 aug 1824, ovl. (74 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 20 feb 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen


Gerardus Luk / van Luijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerardus (Gerrit) Luk / van Luijk, geb. te Kwintsheul [zh] in 1689, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1741.

tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Poeldijk [zh] op 20 nov 1718
met

Cornelia Dirkse (Neeltje) van Santen, begr. te Poeldijk [zh] op 22 nov 1736.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Naaldwijk [zh]    

tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) in 1738
met

Soetie Leenderts Ruijgrok, ovl. te Poeldijk [zh] op 19 mrt 1751


Cornelia Dirkse van Santen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelia Dirkse (Neeltje) van Santen, begr. te Poeldijk [zh] op 22 nov 1736.

tr. (Gerrit ongeveer 29 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 20 nov 1718
met

Gerardus (Gerrit) Luk / van Luijk, zn. van Frans Leenders Luk / van Luijk (bouwman aan de Quinstheul te Wateringen) en Anna Marij Maertens Zuidgeest, geb. te Kwintsheul [zh] in 1689, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1741, tr. (2) met Soetie Leenderts Ruijgrok. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Naaldwijk [zh]    


Soetie Leenderts Ruijgrok
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Soetie Leenderts Ruijgrok, ovl. te Poeldijk [zh] op 19 mrt 1751.

tr. (Gerrit ongeveer 49 jaar oud) in 1738
met

Gerardus (Gerrit) Luk / van Luijk, zn. van Frans Leenders Luk / van Luijk (bouwman aan de Quinstheul te Wateringen) en Anna Marij Maertens Zuidgeest, geb. te Kwintsheul [zh] in 1689, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1741, tr. (1) met Cornelia Dirkse (Neeltje) van Santen. Uit dit huwelijk een zoon


Maria Zwaard
Maria Zwaard, geb. te Maasland [zh] op 14 nov 1854, ovl. (40 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 19 feb 1895, begr. te Schiedam [zh] op 23 feb 1895.

tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 apr 1877
met

Adelbertus van Mil, geb. te Maasland [zh] op 14 jul 1849, ovl. (79 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 13 jul 1929, begr. te Schipluiden [zh] op 16 jul 1929, tr. (resp. 47 en 30 jaar oud) (2) te Rijswijk [zh] op 5 mei 1897 met Helena Petronella Hofstede, geb. te Delft [zh] op 1 sep 1866. Uit dit huwelijk een dochter


Adrianus Zeeuwen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Adrianus Zeeuwen, ovl. voor 1808.

tr.
met

Wilhelmina van der Heyden, ovl. na 1829, tr. (Nicolaas 61 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch [nb] in jun 1808 met Nicolaas Janssen, zn. van Johannes Janssen en Catharina Coenen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 apr 1747 (getuigen: Heylger Hendricks en Elisabeth Theunissen), opzichter de casernen, ovl. (82 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 19 dec 1829.
Rijksarchief, Den Bosch, vol 566:.
Op heeden den agtienden October 1772 zijn getrouwd Nicolaas Janssen, jongeman geboren in 's Hage, geweezen corporaal in het regiment van Lieut. Generaal van Raaders in guarnisoen alhier, met Maria Eva Ebbelie, jongedogter geboren te Maastricht, bijde woonachtig alhier.
Not. Archief, Den Haag, Vol 4264,blz. 453:.
Op heede den 10 Oktober 1772 compareerde voor mij Petrus van Herson, Notaris ----- getuige Monsieur Joannes Jansse, wonende alhier mij Notaris bekend, te kenne geevende dat syn Ed, Zoon Nicolaas Jansse tot 's Hertogen Bos woonagtigh, met een seekere Jonge dochter een wettig Huwelijk hadden voorgenomen onder voorwaarde wanneer den Comparant daar in gelieve te consenteeren en gebet hebbende alles wat in consideratie kan koomen, vind hij comparant geene reedenen om het gemelte Huwelijk van Syn Zoon gemelte Nicolaas te stuyten ofte verhinderen, maar ter contrarie het zelve in alle gevallen te consenteren vermagh, derhalven wat hem aangaat in den Huwelijken staat wel ingetekent en bevestigt worden en also in hun goed voorneemen gevirdert worden met toewensinge van des Heemels rijke Zegen.
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Frederik Holzenburg en Antonius Koke.
Joannes Janssen.
Notulen van de Schepenen 's Hertogenbosch, Vol. 112, blz.102:.
Juni 1808.
Ondertrouw Nicolaas Janssen, weduwnaar van Maria Eva Eblie met WiIhelmina van der Heyden, weduwe van Adrianus Zeeuwen, geb. en won. alhier. De bruidegom legt voor een extract ten bewijze dat zijn eerste huisvrouw M.E. Eblie den 28 April 1807 op 't St. Jans kerkhof alhier begraven is en neemt aan vσσr het tweede gebod acte van inventaris te bezorgen. Uit dit huwelijk geen kinderen


Frans Leenders Luk / van Luijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Frans Leenders Luk / van Luijk, ged. te Zandambacht in 1650, bouwman aan de Quinstheul te Wateringen, begr. te Wateringen [zh] op 14 dec 1730.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) in 1680
met

Anna Marij Maertens Zuidgeest, dr. van Maerten Louwen Suydgeest (bouwman) en Anna Cornelis van de Burgh, begr. te Wateringen [zh] op 9 mrt 1708.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1685 Wateringen [zh] 1723 Kralingen [zh] 38
Gerrit*1689 Kwintsheul [zh] †1741 Poeldijk [zh] 52
Cornelis*1690 Monster [zh] †1741 Monster [zh] 51

tr. (ongeveer 61 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 11 nov 1711
met

Claesje Gerrits (Klaasie) van Bohemen, dr. van Gerrit Maartensz. van Bohemen, tr. (1) met Frans Pitersz. van Antwerpen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Pieter Beijne Posthoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen


Anna Marij Maertens Zuidgeest
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Anna Marij Maertens Zuidgeest, begr. te Wateringen [zh] op 9 mrt 1708.

tr. (Frans ongeveer 30 jaar oud) in 1680
met

Frans Leenders Luk / van Luijk, zn. van Leendert Adriaensz. Luk / van Luijk, ged. te Zandambacht in 1650, bouwman aan de Quinstheul te Wateringen, begr. te Wateringen [zh] op 14 dec 1730, tr. (2) met Claesje Gerrits (Klaasie) van Bohemen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1685 Wateringen [zh] 1723 Kralingen [zh] 38
Gerrit*1689 Kwintsheul [zh] †1741 Poeldijk [zh] 52
Cornelis*1690 Monster [zh] †1741 Monster [zh] 51


Claesje Gerrits van Bohemen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Claesje Gerrits (Klaasie) van Bohemen.

tr. (1)
met

Frans Pitersz. van Antwerpen.

tr. (Frans ongeveer 61 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 11 nov 1711
met

Frans Leenders Luk / van Luijk, zn. van Leendert Adriaensz. Luk / van Luijk, ged. te Zandambacht in 1650, bouwman aan de Quinstheul te Wateringen, begr. te Wateringen [zh] op 14 dec 1730, tr. (1) met Anna Marij Maertens Zuidgeest, dr. van Maerten Louwen Suydgeest (bouwman) en Anna Cornelis van de Burgh. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

tr. (3)
met

Pieter Beijne Posthoorn


Huijbrecht Cornelisz. Perveen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Huijbrecht Cornelisz. Perveen, geb. te Papsouw [zh] circa 1625, bouwman aan de Oostgaag bij de Lier, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 1694.

otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 6 nov 1648
met

Marijtje Pietersdr. van Leeuwen, dr. van Pieter Cornelisz. van Leeuwen (landman te Papsou, wonende op 't Slot in de jurisdictie van Abtsrecht) en Jannetje Cornelisdr. , geb. te Papsouw [zh] circa 1628, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1697, tr. (2) met Jan Dirksz. van der Burg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agie*1655 Maasland [zh] †1739  84


Marijtje Pietersdr. van Leeuwen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Marijtje Pietersdr. van Leeuwen, geb. te Papsouw [zh] circa 1628, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1697.

otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Hof van Delft [zh] op 6 nov 1648
met

Huijbrecht Cornelisz. Perveen, zn. van Cornelis Claesz. Perveen (kerkmeester te Schipluiden, bouwman) en Aegje Huijbrechts Noorderheul, geb. te Papsouw [zh] circa 1625, bouwman aan de Oostgaag bij de Lier, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 1694.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agie*1655 Maasland [zh] †1739  84

tr. (ongeveer 66 jaar oud) (2) in 1694
met

Jan Dirksz. van der Burg, bouwman aan de Oostgaag


Jan Dirksz. van der Burg
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Dirksz. van der Burg, bouwman aan de Oostgaag.

tr. (Marijtje ongeveer 66 jaar oud) in 1694
met

Marijtje Pietersdr. van Leeuwen, dr. van Pieter Cornelisz. van Leeuwen (landman te Papsou, wonende op 't Slot in de jurisdictie van Abtsrecht) en Jannetje Cornelisdr. , geb. te Papsouw [zh] circa 1628, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1697, tr. (1) met Huijbrecht Cornelisz. Perveen. Uit dit huwelijk een dochter


Joris Leendertsz. Quant
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Joris Leendertsz. Quant, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1670.

tr. (ongeveer 22 jaar oud) circa 1647
met

Liedewij Cornelisdr. Poldervaart, dr. van Cornelis Jorisse Poldervaart en Trijntge Leenderts van der Velde, ovl. te Kethel [zh] op 2 jan 1710.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1650 Monsterambacht [zh] †1727 Monsterambacht [zh] 76


Liedewij Cornelisdr. Poldervaart
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Liedewij Cornelisdr. Poldervaart, ovl. te Kethel [zh] op 2 jan 1710.

tr. (Joris ongeveer 22 jaar oud) circa 1647
met

Joris Leendertsz. Quant, zn. van Leendert Cornelisse Quant, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1670.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1650 Monsterambacht [zh] †1727 Monsterambacht [zh] 76