Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Hendrik Seekles (machine bankwerker) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Gouda [zh]    
Afgeschermd Gouda [zh]    


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rotterdam [zh]    


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rotterdam [zh]    


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Johan (Joop) Seekles en Wilhelmina Arends (Mini) , relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Alkmaar [nh]    
Afgeschermd Heiloo [nh]    


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.


Afgeschermd
Afgeschermd.


Sipke Oepkes Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Sipke Oepkes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 8 apr 1851, turfschippersknecht, varensgezel op de stoomboot "Cruquius", dekknecht op een rijksdirektievaartuig (1879-1901), stoombootkapitein op het Rijkswaterstaatvaartuig "P.Caland" vh "Achilles" (1901 1911), ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 jan 1939.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Kimswerd [fr] op 22 mei 1875
met

Grietje Post, dr. van Oege Joukes Post en Maaike Meinderts Steensma, geb. te Kimswerd [fr] op 8 jul 1851, ovl. (42 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 5 jul 1894.
Sipke Seekles vestigt zich op 28 juli 1879 vanuit Harlingen in wijk C. nr. 81 te 's-Gravenzande.
Zijn broers Saeckle en Foppe zijn als varensgezellen tevens meegekomen.
Foppe Seekles (IIb) vertrekt op 4 september 1888 naar Sliedrecht.
Negen jaar later vestigt ook moeder Aafke Foppesdr. van Gunst zich met haar jongste (19 jaar) zoon Jan in 's-Gravenzande.
Saekle voegt zich bij hen en samen betrekken ze een woning in wijk A. nr. 271.
Sipke Seekles was:.
- drager van de bronzen medaille voor uitmuntende ijver en plichtsbetrachting van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1903).
- drager van de bronzen medaille in de Orde van Oranje-Nassau (1893).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1876 Makkum [fr] 1932 Dordrecht [zh] 56
Oepke*1877 Schettens [fr] 1899 's-Gravenzande [zh] 22
Maria*1879 's-Gravenzande [zh] 1979 Berkel [zh] 99
Jouke*1881 's-Gravenzande [zh] 1900 's-Gravenzande [zh] 19
Jan*1883 's-Gravenzande [zh] 1960 Rotterdam [zh] 76
Grietje*1885 's-Gravenzande [zh] 1965 Rotterdam [zh] 80
Foppe*1887 's-Gravenzande [zh] 1967 Rotterdam [zh] 79
Sipke*1890 's-Gravenzande [zh] 1961 Rotterdam [zh] 70

tr. (resp. 44 en 40 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 5 mrt 1896
met

Christina Sophia Hennekes, dr. van Laurens Hennekes en Maria van Eck, geb. te Dordrecht [zh] op 5 nov 1855, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 sep 1936, tr. (resp. 35 en 49 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 13 mei 1891 met Willem Landmeeter, zn. van Willem Landmeter en Ida Elisabeth van der Steenhoven, geb. te Dordrecht [zh] op 5 jan 1842, winkelknecht, ovl. (50 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 2 aug 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurens*1897 's-Gravenzande [zh] 1979 Groningen [gr] 81
Christina*1898 's-Gravenzande [zh] 1978 Zaanstad [nh] 79


Janna Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Janna Seekles, geb. te Almenum [fr] op 22 aug 1853, ovl. (34 jaar oud) te Haarlem [nh] op 28 jan 1888.

tr. (resp. 31 en 39 jaar oud) te Harlingen [fr] op 11 jun 1885
met

Jan ten Post, zn. van Henderkien Klaassens ten Post, geb. te Groningen [gr] op 1 aug 1845, ziekenoppasser, ovl. (59 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 27 nov 1904, tr. (resp. 42 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Haarlem [nh] op 30 mei 1888 met Francina Johanna Kroese, dr. van Pieter Kroese (werkman) en Francina Apeldoorn, geb. te Haarlem [nh] circa 1844.
natuurlijk erkende zoon. Uit dit huwelijk geen kinderen


Saekle Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Saekle Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 28 mrt 1865, ovl. (31 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 feb 1897.


Jan Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Seekles, geb. te Harlingen [fr] op 12 aug 1868, ovl. (50 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 22 nov 1918.


Jan ten Post
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jan ten Post, geb. te Groningen [gr] op 1 aug 1845, ziekenoppasser, ovl. (59 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 27 nov 1904.

tr. (resp. 39 en 31 jaar oud) (1) te Harlingen [fr] op 11 jun 1885
met

Janna Seekles, dr. van Oepke Sipkes Saekeles en Aafke Foppes van Gunst, geb. te Almenum [fr] op 22 aug 1853, ovl. (34 jaar oud) te Haarlem [nh] op 28 jan 1888.
natuurlijk erkende zoon.

tr. (resp. 42 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Haarlem [nh] op 30 mei 1888
met

Francina Johanna Kroese, dr. van Pieter Kroese (werkman) en Francina Apeldoorn, geb. te Haarlem [nh] circa 1844, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Haarlem [nh] op 7 jun 1865 met Hendrik van Tongeren, geb. te Haarlem [nh] circa 1841, aardwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Haarlem [nh] op 4 mei 1881 met Jan van Distel, zn. van Gerrit van Distel en Petronella Sak, geb. te Budel [nb] circa 1855, werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen


Henderkien Klaassens ten Post
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Henderkien Klaassens ten Post.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1845 Groningen [gr] 1904 Harderwijk [ge] 59


Francina Johanna Kroese
Francina Johanna Kroese, geb. te Haarlem [nh] circa 1844.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Haarlem [nh] op 7 jun 1865
met

Hendrik van Tongeren, geb. te Haarlem [nh] circa 1841, aardwerker.

tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Haarlem [nh] op 4 mei 1881
met

Jan van Distel, zn. van Gerrit van Distel en Petronella Sak, geb. te Budel [nb] circa 1855, werkman, tr. (1) met Joanna Costen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. ongeveer 44 en 42 jaar oud) (3) te Haarlem [nh] op 30 mei 1888
met

Jan ten Post, zn. van Henderkien Klaassens ten Post, geb. te Groningen [gr] op 1 aug 1845, ziekenoppasser, ovl. (59 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 27 nov 1904, tr. (1) met Janna Seekles.
natuurlijk erkende zoon. Uit dit huwelijk geen kinderen


Pieter Kroese
Pieter Kroese, werkman.

tr.
met

Francina Apeldoorn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Francina*1844 Haarlem [nh]