Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Pieter Hessels Molenmaker
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Pieter Hessels Molenmaker, geb. te Makkum [fr] op 1 dec 1818, winkelier te Schraard (1885), ovl. (95 jaar oud) te Schraard [fr] op 30 okt 1914.

tr. (resp. 66 en 53 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 30 mei 1885
met

Sibbeltje Seekles, dr. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Schraard [fr] op 14 jun 1831, dienstmeid te Idsegahuizum (1855), huishoudster te Schraard (1885), ovl. (81 jaar oud) te Schraard [fr] op 16 aug 1912, tr. (1) met Willem Hendriks Louwsma, zn. van Hendrik Douwes Louwsma en Wiepkje Jacobs Ploegstra. Uit dit huwelijk geen kinderen


Hessel Reinders Molenmaker
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Hessel Reinders Molenmaker.

tr.
met

Gooikje Pieters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Makkum [fr] 1914 Schraard [fr] 95


Gooikje Pieters
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Gooikje Pieters.

tr.
met

Hessel Reinders Molenmaker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Makkum [fr] 1914 Schraard [fr] 95


Tjitske Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Tjitske Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 18 okt 1834, ovl. (86 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 4 jul 1921.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1857
met

Jelle Sjerps Broersma, zn. van Sjerp Piers Broersma en Trijntje Tjerks van 't Zet, geb. te Wonseradeel [fr] op 25 jan 1834, ovl. (82 jaar oud) te Makkum [fr] op 4 nov 1916


Jelle Sjerps Broersma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jelle Sjerps Broersma, geb. te Wonseradeel [fr] op 25 jan 1834, ovl. (82 jaar oud) te Makkum [fr] op 4 nov 1916.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1857
met

Tjitske Seekles, dr. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 18 okt 1834, ovl. (86 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 4 jul 1921


Akke Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Akke Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 28 jul 1838, dienstmeid (1859), ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal op 19 apr 1896.

tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Workum [fr] op 15 jun 1859
met

Jetze Minnes Bakker, zn. van Minne Sikkes Bakker en Hinke Jetzes Bleeker, geb. te Workum [fr] op 9 jan 1831, mastmakersknecht, ovl. (50 jaar oud) op 29 okt 1881


Jetze Minnes Bakker
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jetze Minnes Bakker, geb. te Workum [fr] op 9 jan 1831, mastmakersknecht, ovl. (50 jaar oud) op 29 okt 1881.

tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Workum [fr] op 15 jun 1859
met

Akke Seekles, dr. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Idsegahuizum [fr] op 28 jul 1838, dienstmeid (1859), ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal op 19 apr 1896


Minne Sikkes Bakker
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Minne Sikkes Bakker.

tr.
met

Hinke Jetzes Bleeker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jetze*1831 Workum [fr] 1881  50


Hinke Jetzes Bleeker
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Hinke Jetzes Bleeker.

tr.
met

Minne Sikkes Bakker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jetze*1831 Workum [fr] 1881  50


Jannetje Annes de Boer
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jannetje Annes de Boer, geb. te Gaast [fr] op 1 dec 1825, naaister, ovl. (36 jaar oud) te Gaast [fr] op 7 nov 1862.

tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 jun 1849
met

Jetze Seekles, zn. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 9 jun 1821, turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867), ovl. (46 jaar oud) te Gaast [fr] op 6 sep 1867, tr. (2) met Freerkje Lubbronk. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1850 Gaast [fr] 1922 Wonseradeel [fr] 71
Sipkes*1852 Gaast [fr] 1940 Makkum [fr] 8710 
Anne*1855 Gaast [fr] 1935 Workum [fr] 8010 
Antje*1857 Gaast [fr] 1934 Franeker [fr] 76
Hendrik*1861 Gaast [fr] 1863 Gaast [fr] 1


Anne Douwes de Boer
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Anne Douwes de Boer.

tr. te Tjerkwerd [fr] op 17 jun 1814
met

Wietske Melles Drost.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1825 Gaast [fr] 1862 Gaast [fr] 36


Wietske Melles Drost
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Wietske Melles Drost.

tr. te Tjerkwerd [fr] op 17 jun 1814
met

Anne Douwes de Boer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1825 Gaast [fr] 1862 Gaast [fr] 36


Freerkje Lubbronk
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Freerkje Lubbronk, geb. te Wommels [fr] op 13 jan 1824, dienstmeid, ovl. (73 jaar oud) te Workum [fr] op 12 apr 1897.

tr. (resp. 39 en 41 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 mei 1863
met

Jetze Seekles, zn. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 9 jun 1821, turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867), ovl. (46 jaar oud) te Gaast [fr] op 6 sep 1867, tr. (1) met Jannetje Annes de Boer, dr. van Anne Douwes de Boer en Wietske Melles Drost. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1864 Gaast [fr] 1868 Gaast [fr] 3
Klaaske*1865 Gaast [fr] 1929  63


Hinke Douwes Lubbronk
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Hinke Douwes Lubbronk, geb. te Wommels [fr] op 11 dec 1801, ged. te Hiddaard [fr] op 20 dec 1801, ovl. (78 jaar oud) te Hennaarderadeel [fr] op 12 apr 1880.

relatie (1)
met

N.N. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Freerkje*1824 Wommels [fr] 1897 Workum [fr] 73

tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (2) te Hennaarderadeel [fr] op 7 mrt 1834
met

Sybe Hyltjes Hiemstra, geb. te Wommels [fr] op 7 mrt 1808, ged. te Hiddaard [fr] op 20 mrt 1808, ovl. (67 jaar oud) te Hennaarderadeel [fr] op 11 jul 1875


Wytske Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Wytske Seekles, geb. te Gaast [fr] op 16 dec 1850, dienstmeid (1876), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 30 okt 1922.

tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 22 jun 1876
met

Dooitske Dijkstra, zn. van Rients Dooitses Dijkstra en IJltje Tjebbes van Dijk, geb. te Makkum [fr] op 14 jan 1845, schippersknecht, ovl. (78 jaar oud) te Makkum [fr] op 19 jun 1923


Dooitske Dijkstra
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Dooitske Dijkstra, geb. te Makkum [fr] op 14 jan 1845, schippersknecht, ovl. (78 jaar oud) te Makkum [fr] op 19 jun 1923.

tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 22 jun 1876
met

Wytske Seekles, dr. van Jetze Seekles (turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867)) en Jannetje Annes de Boer (naaister), geb. te Gaast [fr] op 16 dec 1850, dienstmeid (1876), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 30 okt 1922


Rients Dooitses Dijkstra
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Rients Dooitses Dijkstra, geb. te Wonseradeel [fr] op 4 apr 1817, ovl. (36 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 jan 1854.

tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 8 okt 1842
met

IJltje Tjebbes van Dijk, geb. te Wonseradeel [fr] op 8 mrt 1816, ovl. (39 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 15 jan 1856.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dooitske*1845 Makkum [fr] 1923 Makkum [fr] 78


IJltje Tjebbes van Dijk
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

IJltje Tjebbes van Dijk, geb. te Wonseradeel [fr] op 8 mrt 1816, ovl. (39 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 15 jan 1856.

tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 8 okt 1842
met

Rients Dooitses Dijkstra, geb. te Wonseradeel [fr] op 4 apr 1817, ovl. (36 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 jan 1854.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dooitske*1845 Makkum [fr] 1923 Makkum [fr] 78


Sipkes Jetzes Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Sipkes Jetzes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 28 sep 1852, vracht- of boderijder met de hondenkar op Workum en winkelier in groente- en kruidenierswaren te Mak, ovl. (87 jaar oud) te Makkum [fr] op 9 feb 1940, begr. te Makkum [fr].

tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 28 mei 1881
met

Wopkjen Bakker, dr. van Jacob Wopkes Bakker en Lijsbeth Reinders Klein, geb. te Makkum [fr] op 30 jul 1858, dienstmeid (1881), ovl. (74 jaar oud) te Makkum [fr] op 12 jun 1933, begr. te Makkum [fr].

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth*1882 Makkum [fr] 1968 Makkum [fr] 86
Jetse*1883 Makkum [fr] 1975 Harlingen [fr] 91
Janneke*1885 Makkum [fr] 1961 Grand Rapids [Verenigde Staten] 76
Hinke*1887 Makkum [fr] 1976 Bolsward [fr] 89
Jacob*1889 Makkum [fr] 1957 Sneek [fr] 68
Sipke*1891 Makkum [fr] 1911 Makkum [fr] 19
Reintje*1893 Makkum [fr] 1953 Sneek [fr] 60
Wietske*1895 Makkum [fr] 1987 Makkum [fr] 91
Reinder*1897 Makkum [fr] 1899 Makkum [fr] 1
10 Antje*1900 Makkum [fr] 1935 Makkum [fr] 35


Anne Jetzes Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Anne Jetzes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 6 feb 1855, boerenknecht (1861-1875), arbeider (1875-1900),koopman/winkelier in kruidenierswaren (1890-1920) te Workum, ovl. (80 jaar oud) te Workum [fr] op 22 jul 1935, begr. te Workum [fr].

tr. (beiden 23 jaar oud) te Workum [fr] op 5 mei 1878
met

Antje Duyes de Boer, dr. van Duye Ykes de Boer en Marighien Harings Veldstra, geb. te Stavoren [fr] op 12 jan 1855, ovl. (71 jaar oud) te Workum [fr] op 10 jan 1927, begr. te Workum [fr].

 
.
was eigenaar van de behuizinge F37. Hij huurde het pand F61. Hij was kiesgerechtigde voor de Kamer der Staten en de gemeenteraad.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janneke*1879 Workum [fr] 1954 Hindeloopen [fr] 75
Margje*1880 Workum [fr] 1963 Enkhuizen [nh] 82
Jetze*1882 Workum [fr] 1930 Workum [fr] 4810 
Duye*1883 Workum [fr] 1885 Workum [fr] 1
Duye*1886 Workum [fr] 1887 Workum [fr] 1
Duye*1887 Workum [fr] 1948 IJlst [fr] 60
Hendrik*1890 Workum [fr] 1890 Workum [fr] 0
Hendrik*1892  1893  0
Klaske*1895 Workum [fr] 1978 Sneek [fr] 83
10 Johanna*1896 Workum [fr] 1897 Workum [fr] 0