Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Mieczylaw I
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Mieczylaw I , ovl. op 25 mei 992.

relatie (1)
met

Dubrawka van Bohemen, dr. van Wratislaw I en Hodoramin , ovl. in 977.
tijdens zijn regering ving, op zijn instigatie, de kerstening van het volk aan, terwijl het Poolse rijk aanzienlijk werd uitgebreid; Als stichter van de Poolse staat geldt zijn zoon en opvolger Boleslaw I de Dappere.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bosislav I*967  †1025  58

relatie (2)
met

Oda van de Oostmark

Oepke Jan Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Oepke Jan Seekles, geb. te Sliedrecht [zh] op 11 jan 1889, matroos bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden (ca. 1920-1926), lid (1927) van de EHBO-vereniging te Hoek van Holland, exportslager (1913), badmeester bij het Gemeentelijk Bad- en Strandbedrijf (1936), kastelein, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 27 okt 1973, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 30 okt 1973.

  • Vader:
    Foppe Seekles, zn. van Oepke Sipkes Saekeles en Aafke Foppes van Gunst, geb. te Kimswerd [fr] op 31 jan 1863, varensgezel, bootwerker, transport-arbeider, stuurman bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "President van Heel" (1895-1922), Transportarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 11 mrt 1945, begr. te Gorinchem [zh] later herbegraven in Hoek van Holland op 16 mrt 19451, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21 jul 1888.
 
 

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 mei 1912
met

Neeltje Wilhelmina Boon, dr. van Arie Boon en Petronella Wilhelmina Langelaan, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 jun 1890, ovl. (91 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 nov 1981, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 2 dec 1981.

 
.
Oepke Jan Seekles werd geboren op 11 Januari 1889 te Sliedrecht; destijds gebeurde het dikwijls dat de a.s. moeder voor de geboorte van haar eerste kind terugkeerde naar het huis van haar ouders om daar de baby geboren te laten worden; dat zal dus in dit geval ook wel zo zijn geweest; hij groeide op in Hoek van Holland, eerst in een keet aan de Waterweg; maar omdat zijn vader bootwerker was geworden, zodra de lijndienst op Harwich was begonnen, kwamen zijn ouders te wonen in de zojuist gebouwde "bootwerkershuizen" in de 1e Scheepvaartstraat; komende vanaf de Rietdijkstraat woonden zij in het eerste huis van deze rij woningen; het 2e huis bood plaats aan het gezin van Arie Boon, wiens oudste dochter Neeltje op 10 Mei 1912 met Oep trouwde; na de lagere school was het gewoonte dat kinderen gingen werken en omdat er een grote exportslachterij was in de Zekken (een buitengebied Oost van Hoek van Holland), kreeg hij daar zijn opleiding tot slager; voor die tijd waren de salarissen zeer goed (± 12 gulden per week);helaas brak 2 jaar na zijn huwelijk de 1e wereldoorlog uit en hoewel Nederland niet in oorlog was, was er van enige export geen sprake en dus kwamen alle mensen zonder werk te zitten; het is mij niet bekend wat hij die eerste jaren van de oorlog heeft gedaan, maar wel is bekend, dat hij na een paar jaar moest opkomen bij de zogenaamde "Landstorm"; gezien zijn opleiding kwam hij terecht bij de militaire slachterij in Holten (O); er is een foto van geweest waar hij op stond met een witte jas aan over zijn militaire uniform, op het punt een grote koe met een groot mes te gaan slachten; na de demobolisatie was dit werk van de baan en hij heeft zover bekend, het vak nooit meer uitgeoefend; wat hij wel deed is niet bekend; hij was in 1918 bij de Hoornblazers in "Brielle"; ook is hij een paar jaar werkzaam geweest als opstapkracht (matroos) bij het reddingswezen (ca. 1920-26); hij heeft samen met zijn schoonvader, Arie Boon, gevaren op de "Prins der Nederlanden" en heeft o.a. deel genomen aan de redding van opvarenden van het op 24.10.1921 vergane Franse platbodem-schip "Falaise", getuige de foto van de "Prins der Nederlanden", genomen in de Berghaven te Hoek van Holland; er is een moment gekomen, dat hij als badknecht in dienst kon komen bij de gemeente; daarvoor moest hij de nodige diploma's halen; dit gebeurde in het zwembad in Rotterdam in de Tuinderstraat; zomers was hij op het strand, 's-winters was hij werkeloos; hij heeft op een gegeven moment besloten een café te beheren (als zetbaas) in de 1e Scheepvaartstraat; als hij dan zomers op strand werkte moest zijn vrouw dit café-werk maar doen; zeer tegen haar zin; in die tijd (1925) werd hun dochter Huibertje geboren; zij hadden toen al 2 zoons van 12 en 9½ jaar; later kwam Oep in vaste dienst bij de gemeente; zomers op strand, 's-winters werd al het materiaal geverfd en gerepareerd; dit duurde tot de 2e wereldoorlog uitbrak; het gehele gebied langs de Waterweg, het strand en de "Oude Hoek" werd "Sperrgebiet"; geen zwemmers dus. Het personeel werd ingelijfd bij het Gemeentehuis waar zij verschillende dingen deden; Oep was bode en zorgde tevens voor de centrale verwarming, haalde de post, verzorgde de koffie enz.; na de oorlog werd het Strandbad weer geopend en het eerste wat hem opviel was dat de Hoekse jeugd niet kon zwemmen, wat vooral op strand heel gevaarlijk was; in overleg met de Hoekse Sport Vereniging (HSV) die in 1946 werd opgericht, is toen besloten de jeugd zwemles te gaan geven; er was wel eens een zwemclub geweest in de haven, maar dat moest worden betaald en dat konden de meeste mensen zich niet veroorloven; er kwam een groot vlot in de haven te liggen met een loopplankje naar de kant; uitkleden konden de kinderen in een door de Duitsers achtergelaten bunker; aan de ene kant de meisjes, aan de andere kant de jongens; streng bewaakt door de oude mevrouw Berkhout; op het vlot kregen de kinderen kurken om en daarna werden zij verbonden aan een kabeltje en een hengel; alles ging heel rustig, nooit was er sprake van enige dwang en het is verwonderlijk dat er bijna nooit een kind bang was; het water in de haven was diepzwart en ook erg diep! jaren is dit doorgegaan; overdag was Oep op het strand, zodra hij thuiskwam ging het witte goed, wat hij op strand droeg uit, donkere broek en een gewoon overhemd aan en op naar de haven waar avond aan avond al een lange rij kinderen op hem stond te wachten; op het vlot had hij wel wat hulp, maar zelf moest hij altijd aanwezig zijn omdat hij gediplomeerd was; op die manier heeft hij ruim 1600 kinderen een zwemdiploma kunnen bezorgen; toen het schoolzwemmen werd ingesteld, eerst in Vlaardingen, later in 's-Gravenzande en bovendien het water in de haven te vies was geworden, zodat er niet meer gezwommen hij heeft dit alles al die jaren gedaan zonder er ook maar iets aan te verdienen; hij deed het alleen omdat hij zoveel van kinderen hield; evenals van dieren; behalve van katten en spinnen; in de winter als er niet gezwommen kon worden, was hij een enthousiast biljarter; hij was een erg gezien mens, was altijd buiten en was tot kort voor drager van een zilveren medaille der 1e klasse van de Republiek Frankrijk (1922), uitgereikt op 10.2.1923, voor de redding met de "Prins der Nederlanden" van Franse opvarenden van het op 24 oktober 1921 vergane Franse platbodem-zeilschip "Falaise"; - drager van de bij Kon. Besluit toegekende zilveren Medaille voor Menschlievend Hulpbetoon. (1917).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foppe*1913 's-Gravenzande [zh] †1992 Hoek van Holland [zh] 78
Arie*1916 Hoek van Holland [zh] †1998 Christchurch [New Zealand] 82
Huibertje*1925 Hoek van Holland [zh] †2018 's-Gravenzande [zh] 92Bronnen:
1.Familiegraf (Z03762), Type: Graf, Naam kerkhof: Algemene Begraafplaats Hoek van Holland, Kerkhof: Hoek van Holland [zh]

Foppe Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Foppe Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 31 jan 1863, varensgezel, bootwerker, transport-arbeider, stuurman bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "President van Heel" (1895-1922), Transportarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 11 mrt 1945, begr. te Gorinchem [zh] later herbegraven in Hoek van Holland op 16 mrt 19451.

tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21 jul 1888
met

Huibertje Kriek, dr. van Leendert Kriek en Elisabeth de Ruiter, geb. te Hardinxveld [nb] op 8 nov 1868, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1951, begr. te Hoek van Holland [zh] op 3 mrt 19511.

 
.
Foppe Seekles vervulde van 12.5.1886 tot 11.5.1893 zijn militaire diensttijd als lengte1.737, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond,ronde kin, blonde haren en wenkbrauwen, laatste woonplaats Harlingen; bijbeeindiging diensttijd paspoort en bewijs van goed gedrag afgegeven; de naam FoppeSeekles was onverbrekelijk verbonden met het Nederlandse reddingswezen; wat DorusRijkers voor Den Helder is geweest, was Foppe Seekles voor Hoek van Holland; hijbehoorde tot dat troepje wakkere kerels, dat altijd weer eigen leven veil had, omdat van anderen te redden; als langs de Hollandse kusten de noodklok luidde, alsde woedende Noordwester op de lage stranden beukte en het sein "schip in nood" gegeven was, trok Foppe er op uit; dan trotseerde hij de kokende branding en de het redden van schipbreukelingen; Foppe, die Fries van geboorte was, voer in zijn jongensjaren met zijn vader op de Zuiderzee en later op bijna alle Nederlandse binnenwateren; spoedig trad hij echter in dienst van de Zuidhollandse Maatschappij tot het redden van schipbreukelingen en werd hij op de stoomreddingsboot "President van Heel", welke te Hoek van Holland gestationneerd was, geplaatst; gedurende zeven en twintig jaar, van 1895 tot en met 1921, heeft hij als stuurman op deze reddingsboot gevaren en bij ontelbare scheepsrampen stond hij op zijn post; hij hield zeer nauwkeurig in een logboek bij welke reddingen verricht werden, meestal onder zéér slechte omstandigheden; het zou hier te ver voeren, al deze scheepsrampen te vermelden, doch de bekenste daarvan was ongetwijfeld de stranding van de Engelse Harwichboot "Berlin", op de Noorderpier in de nacht van 21 februari 1907; bij deze ramp verloren 129 mensen het leven, slechts vijftien konden er door Foppe en zijn mannen aan boord genomen worden; een zeer grote bijzonderheid is wel het feit, dat in al die jaren van zijn reddersloopbaan er geen enkel ongeluk met de reddingsboot gebeurde; het was daarom wel zeer tragisch, dat een jaar na zijn afscheid, in October 1921, de "President van Heel" tijdens vliegend stormweer op het Zuiderhoofd bij Hoek van Holland geworpen werd, waarbij slechts van één der opvarenden het leven kon worden gered en enkele jaren later op 16 januari 1929, de "President der Nederlanden" met man en muis verging; op 72 jarige leeftijd nam Foppe afscheid, doch zijn hart bleef bij het water, want zijn eerste wandeling 's -morgens was steeds naar de haven van Hoek van Holland en later toen hij naar Gorinchem was geëvacueerd, zocht hij nog steeds de waterkant op; helaas sloopte een ernstige ziekte de laatste jaren zijn krachten; in zijn lange loopbaan nam Seekles deel aan de redding van 564 mensenlevens; dat het kranige werk van deze stoere Hollanders wijd en zijd werd gewaardeerd, blijkt wel uit de vele bewijzen die hij naliet bij zijn overlijden; - een foto met opschrift van een Duitse toneelspeelster Johanna Gäbler uit Elberfeld, aan wier redding Foppe zelf een groot aandeel had; want terwijl hij in de woelige baren het roer van de boot hield, zag hij op de golven iets drijven, dat in de richting van de boot kwam; Foppe aarzelde geen ogenblik, sloeg een touw om een arm en liet zich hierna ver over boord zakken, waarna hij het genoegen smaakte, de dame te kunnen grijpen en geholpen door zijn kameraden aan boord van de reddingsboot te krijgen; hij accepteerde deze foto alleen, wanneer Johanna er op afgebeeld stond, zoals hij haar redde; met losse haren en in haar nachtkleding; - een fraai 18 karaats gouden horloge met ketting, hem geschonken door mevr. wed. de President van Heel; - de kleine zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1901), in verband met de redding van slechts 6 van de 23 opvarenden van het Nederlandse stoomschip "Holland" op 28 januari 1901; - de grote zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1903), als erkenning in diverse reddingen in 1903; - een bronzen reddingsmedaille van de Franse regering (1903), voor moed en zelfopoffering betoond bij de redding van Franse onderdanen van de vissersboot uit Boulogne "President Carnot", die op 4 oktober 1903 verging bij de ingang van de Maas; - de zilveren medaille verbonden aan de huisorde van Orde (1905), hem verleend door H.M. Koningin Wilhelmina "voor verdienste"; - de zilveren medaille van verdienste (1907), hem verleend door de koningin-moeder, H.M. Koningin Emma, naar aanleiding van zijn moedig en menslievend gedrag bij de redding op 21, 22 en 23 februari 1907 van opvarenden van het stoomschip "Berlin"; tevens ontving hij een beloning van 100 gulden; - een medaille van de Engelse regering, voor de redding van de schipbreukelingen van de "Berlin"; - de Orde van Oranje Nassau, verleend door Koningin-Moeder Emma.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oepke*1889 Sliedrecht [zh] †1973 Delft [zh] 84
Huibertje*1890 's-Gravenzande [zh] †1975 's-Gravenhage [zh] 85
Leendert*1891 's-Gravenzande [zh] †1973 Vlaardingen [zh] 82
Foppe*1892 's-Gravenzande [zh] †1892 's-Gravenzande [zh] 0
Foppe*1893 's-Gravenzande [zh] †1893 's-Gravenzande [zh] 0
Janna*1895 's-Gravenzande [zh] †1895 's-Gravenzande [zh] 0
Foppe*1897 's-Gravenzande [zh] †1904 's-Gravenzande [zh] 6
Janna*1899 's-Gravenzande [zh] †1957 Rotterdam [zh] 57
Bertus*1902 's-Gravenzande [zh] †1989 Hoek van Holland [zh] 87
10 Elisabeth*1907 's-Gravenzande [zh] †2002 Koudekerke (Veere) [ze] 95
11 Foppe*1909 's-Gravenzande [zh] †1991 Roden [dr] 82Bronnen:
1.Familiegraf (Z03762), Type: Graf, Naam kerkhof: Algemene Begraafplaats Hoek van Holland, Kerkhof: Hoek van Holland [zh]


Wilhelmus Peltersz. van Paassen
Wilhelmus Peltersz. van Paassen, geb. in 1815, tuinder, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 19 jul 1849 overleden aan Cholera, begr. te Poeldijk [zh] op 20 jul 1849.


Cornelis Ariesse De Jonge van Eijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis Ariesse De Jonge van Eijk, geb. te Stompwijk [zh] op 6 jul 1631, ged. te Wilsveen [zh], ovl. (ongeveer 82 jaar oud) circa 5 mrt 1714.

tr.
met

Maartje Claasz , geb. te Zoetermeer [zh] voor 1634, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 20 mei 1688.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1655  †1721  66


Maartje Claasz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maartje Claasz , geb. te Zoetermeer [zh] voor 1634, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 20 mei 1688.

tr.
met

Cornelis Ariesse De Jonge van Eijk, zn. van Arij van Eijk en Neeltje Sman, geb. te Stompwijk [zh] op 6 jul 1631, ged. te Wilsveen [zh], ovl. (ongeveer 82 jaar oud) circa 5 mrt 1714.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1655  †1721  66


Trijntje van der Drift
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje van der Drift.

tr. (Alebregt 67 jaar oud) te Maasland [zh] op 12 mei 1855
met

Alebregt Koelewijn, zn. van (Dirk) Theodorus Alebrechts Koelewijn en Maria (Marijtje) van Leeuwen, geb. te Rijswijk [zh] op 29 sep 1787, ged. te Rijswijk [zh] op 30 sep 1787, Bouwman, ovl. (69 jaar oud) te Maasland [zh] op 23 apr 1857, tr. (1) met Magdalena van Adrigchem, dr. van Pieter Cornelisz. van Adrighem en Jozina Glijnesdr. van der Meer. Uit dit huwelijk 2 dochters


Bastiaantje Suyker
Bastiaantje Suyker.


Nicola Cloppens
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Nicola (Klasina) Cloppens, ged. te Kethel [zh] op 31 dec 1799, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Kethel en Spaland [zh] op 5 mrt 1861.

tr. (resp. ongeveer 31 en 49 jaar oud) te Kethel en Spaland [zh] op 27 okt 1831
met

Pieter Hendrikse Lansbergen, zn. van Hendrik Pieterse Lansbergen en Cornelia Cornelisze Steekelenburg, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 14 jul 1782, bouwman, Bouwman, ovl. (53 jaar oud) te Kethel en Spaland [zh] op 5 feb 1836, tr. (1) met Maria Alsemgeest, dr. van Hendrik Alsemgeest en Johanna Ariesse Luk. Uit dit huwelijk een dochter


N.N.
N.N. .


Maria Evertsdr. Verbeek
Maria Evertsdr. Verbeek.


Caatje Arendse van Wijk
Caatje Arendse van Wijk.


Wouter
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Wouter .

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Willem van Boxtel
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem van Boxtel.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleidis     


Aleidis van Randerode
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Aleidis van Randerode.

relatie
met

Hendrik III van Kuyc, zn. van Albert van Kuyc en Heilwig van Merheym, ridder, relatie (1) met NN Nn, dr. van Jan van Putten en Aleydis van Altena.
ridder, heer van Kuyc en Grave, van Marem en half Asten.
erfdochter van Boxtel. Uit deze relatie een zoon


Arnold van Elsloo
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arnold van Elsloo.

relatie
met

Ida .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Johann van Gymnich
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Johann van Gymnich, ovl. te Lechenich [nw, Duitsland] op 14 feb 1242 (gevallen).

heer van Dudelingen (1241), schout van Aken (1232).

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wenemar I  †1283 Herzogenrath [nw, Duitsland]  


Ida
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ida .

relatie
met

Arnold van Elsloo, zn. van Arnold van Elsloo en Mechtild van Dijck.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Arnold van Gymnich
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arnold van Gymnich.

relatie
met

Jutta .
schout van Aken (1219), ministerialis (1204-38).

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann  †1242 Lechenich [nw, Duitsland]  


Jutta
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jutta .

relatie
met

Arnold van Gymnich, zn. van NN van Gymnich en Helswindis .
schout van Aken (1219), ministerialis (1204-38).

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann  †1242 Lechenich [nw, Duitsland]