Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Trijntgen Corssendr. Onderwater
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntgen Corssendr. Onderwater.

relatie
met

Jacob Jansz. , zn. van Jan .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oude     


Vranck Jacobsz.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Vranck Jacobsz. .

relatie
met

Maritgen Maertensdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jaepgen     


Maritgen Maertensdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maritgen Maertensdr. .

relatie
met

Vranck Jacobsz. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jaepgen     


Jouke Franses Hoitinga
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jouke Franses Hoitinga.

tr.
met

Rienkjen Martens Dijkstra.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Taecke*1809 Pingjum [fr] 1871 Kimswerd [fr] 62


Rienkjen Martens Dijkstra
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Rienkjen Martens Dijkstra.

tr.
met

Jouke Franses Hoitinga.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Taecke*1809 Pingjum [fr] 1871 Kimswerd [fr] 62


Gijsbrecht Pietersz. van den Bosch
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gijsbrecht Pietersz. van den Bosch, geb. circa 1520, ovl. (minstens 53 jaar oud) tussen 20 jun 1573 en 15 sep 1578 .

relatie (1)
met

Neeltge Claesdr. Houck, dr. van Claes Willemsz. Houck en Baerte (Baertgen) Gerijtsdr. Dijn, ovl. voor 16 dec 1556.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1549     

tr. (minstens 36 jaar oud) (2) na 16 dec 1556
met

Maritgen Willemsdr. , dr. van Willem Dircxz. Overduijn, ovl. na 6 feb 1604


Neeltge Claesdr. Houck
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Neeltge Claesdr. Houck, ovl. voor 16 dec 1556.

relatie
met

Gijsbrecht Pietersz. van den Bosch, zn. van Pieter Gijsbrechtsz. van den Bosch en Jaepge Thonisdr. , geb. circa 1520, ovl. (minstens 53 jaar oud) tussen 20 jun 1573 en 15 sep 1578 , tr. (2) met Maritgen Willemsdr. . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1549     


Claes
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Claes .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cors     


Jan Thonisz. van Dijck
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Thonisz. van Dijck.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Willem
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1530     


Antje Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Antje Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 18 mei 1813, winkelhoudster te Pingjum (1881), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 21 mrt 1885.

tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 26 mei 1838
met

Broer Hessel de Boer, zn. van Hessel Lieuwes de Boer en Hieke Broers Kooistra, geb. te Pingjum [fr] op 19 mrt 1810, ged. te Pingjum [fr] op 8 apr 1810, turfschipper (1838), ovl. (48 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 jan 1859.
Op 27 mei 1859 richt Jochum S. Seekles zich schriftelijk tot de Arrondissementsrechtbank te Sneek met het verzoek om zijn zuster Antje te laten opnemen in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker. Het overlijden van haar man Broer Hessel de Boer had haar zo aangegrepen, dat de ordentelijke en oppassende huisvrouw was vervallen in een staat van melancholie en een verlangen naar de dood. Zij moest voortdurend worden verzorgd en bewaakt, omdat ze anders door het dorp rondliep, haar vijf kleine kinderen onverzorgd achterlatend. Zij sloeg geregeld wartaal uit, nog onlangs had ze hem aangeroepen: "Wat is het naar, ik en mijn vijf kinderen moeten verbranden; Jezus zit in de put". Jochum achtte het gewenst haar te laten opnemen. De Arrondissementsrechtbank te Sneek ging hiermee accoord. Op 9 juli 1861 meldde de behandelend geneesheer, dat een verlenging van haar verblijf noodzakelijk bleef


Broer Hessel de Boer
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Broer Hessel de Boer, geb. te Pingjum [fr] op 19 mrt 1810, ged. te Pingjum [fr] op 8 apr 1810, turfschipper (1838), ovl. (48 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 jan 1859.

tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 26 mei 1838
met

Antje Seekles, dr. van Saekele Sipkes Saekeles (turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum,) en Sibbeltje Jochums Hibma, geb. te Pingjum [fr] op 18 mei 1813, winkelhoudster te Pingjum (1881), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 21 mrt 1885.
Op 27 mei 1859 richt Jochum S. Seekles zich schriftelijk tot de Arrondissementsrechtbank te Sneek met het verzoek om zijn zuster Antje te laten opnemen in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker. Het overlijden van haar man Broer Hessel de Boer had haar zo aangegrepen, dat de ordentelijke en oppassende huisvrouw was vervallen in een staat van melancholie en een verlangen naar de dood. Zij moest voortdurend worden verzorgd en bewaakt, omdat ze anders door het dorp rondliep, haar vijf kleine kinderen onverzorgd achterlatend. Zij sloeg geregeld wartaal uit, nog onlangs had ze hem aangeroepen: "Wat is het naar, ik en mijn vijf kinderen moeten verbranden; Jezus zit in de put". Jochum achtte het gewenst haar te laten opnemen. De Arrondissementsrechtbank te Sneek ging hiermee accoord. Op 9 juli 1861 meldde de behandelend geneesheer, dat een verlenging van haar verblijf noodzakelijk bleef


Cornelis Jansz. Bouman
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis Jansz. Bouman.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje     


Barend
Barend .


Dirck
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Dirck .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daniel     


Harper Adriaensz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Harper Adriaensz .

relatie
met

Trijntje Jansdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannitgen     


Trijntje Jansdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje Jansdr. .

relatie
met

Harper Adriaensz .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannitgen     


Claes
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Claes .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     


Joris
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Joris .

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen     


Anthonis Jacobsz. Starrenburg
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Anthonis Jacobsz. Starrenburg.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk