Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Booijen Siebrens
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Booijen Siebrens .

tr.
met

Eeke Jans .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybrig*1771 Arum [fr] †1822 Wonseradeel [fr] 50


Jan Jacobsz. van Velsen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Jacobsz. van Velsen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen     


Jan Jansz. Witteman de Oude
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Jansz. Witteman de Oude, geb. te Rijswijk [zh], Tuinier, ovl. te Rijswijk [zh].

relatie
met

Adreaentje Jochemsdr. , dr. van Jochum .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mees Rijswijk [zh]    


Adreaentje Jochemsdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adreaentje Jochemsdr. .

relatie
met

Jan Jansz. Witteman de Oude, zn. van Jan Cornelisz. de Witteman, geb. te Rijswijk [zh], Tuinier, ovl. te Rijswijk [zh].

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mees Rijswijk [zh]    


Louris
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Louris .

relatie
met

Catharina Adriaensdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje     


Catharina Adriaensdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Catharina Adriaensdr. .

relatie
met

Louris .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje     


Cornelis van Nierop
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis van Nierop.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     


Jan
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     


Cornelis
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis .

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Adriaen Jacobsz. Bruiser
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriaen Jacobsz. Bruiser.

relatie
met

Commertge Simons .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris     


Commertge Simons
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Commertge Simons .

relatie
met

Adriaen Jacobsz. Bruiser.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris     


Cors Anthonis van Dijck van Adrichem
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cors Anthonis van Dijck van Adrichem.

relatie
met

Neeltge Cornelis .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltge     


Neeltge Cornelis
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Neeltge Cornelis .

relatie
met

Cors Anthonis van Dijck van Adrichem, zn. van Anthonis Dirxz. van Dijck en Alyt (Aeltgen) Corssendr. (van Vliet van der Woert).

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltge     


Adriaen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriaen .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes     


Pieter
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Pieter .

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marritge  1634 Naaldwijk [zh]  


Adriaen Ieven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriaen Ieven, geb. te Neerpelt [lm, Belgi๋].

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Neerpelt [lm, Belgi๋]    


Gerrit Dircxsz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerrit Dircxsz .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lenaert     


Eeke Jans
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Eeke Jans .

tr.
met

Booijen Siebrens .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybrig*1771 Arum [fr] †1822 Wonseradeel [fr] 50


Jochum Saekle Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jochum Saekle Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 13 jan 1804, ged. te Witmarsum [fr] op 29 jan 1804, deelgerechtigd eigenaar - in compagnie met Sipke S. Seekles en leden van de familie Lenstra - van veenderijen in de gemeente Steenwijkerwold (1829-1843), lid van de reserve schutterij van de Grietenij Wonseradeel (1832), eigenaar, verhuurder van een overdekt schuiteschip "De drijfhout" (1828-1842), eigenaar, verhuurder van een kofschip "De vier Gezusters" (1842), eigenaar, verhuurder van een kofscheepje "De zeven Broeders" (1845), turfschipper op het tjalkschip "Hoop op Zegen" (1863) te Witmarsum, turfschipper op het overdekte koffescheepje "De Vrouwe Antje" (1867), ovl. (69 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 19 aug 1873, begr. deelgerechtigd eigenaar - in compagnie met Sipke S. Seekles en leden van de familie Lenstra - van veenderijen in de gemeente Steenwijkerwold (1829-1843), lid van de reserve schutterij van de Grietenij Wonseradeel (1832), turfschipper op het tjalkschip "Hoop op Zegen" (1863) te Witmarsum.

tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 18 mrt 1826
met

Lamkje Hessels Gortstra, dr. van Hessel Sypes Gortstra en Akke Koops Bos, geb. te Oldelamer [fr] op 29 apr 1804, ged. te Oldelamer [fr] op 27 mei 1804, ovl. (63 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 8 jul 1867.
Jochum Seekles koopt op 16 oktober 1863 van zijn zoon Saeckle een tjalkje, geheten "Hoop op Zegen".
Wegens het overlijden van Jochum Saekle Seekles wordt op 8 augustus 1874 onder nr. 124a/2.8871 de aangifte van nalatenschap geregistreerd.
Uit de memorie inzake het recht van successie blijkt, dat Jochum sinds het overlijden van Lamke het vruchtgebruik der nalatenschap bezat (zie testament dd. 23 augustus 1849 voor notaris Kuiper te Bolsward).
Tot de nalatenschap behoorden de navolgende vastigheden:.
1. een huis in Witmarsum met daarbij aangebouwde kamers, kad. sectie B 177, 1093-1095.
2. 8/14 gedeelten in 3 huizen te Witmarsum, kad. sectie B 166, 199 en 200.
3. 8/14 gedeelte in een huis te Pingjum, kad. sectie A no. 7.
De nalatenschap wordt verdeeld tussen de 6 kinderen en 5 kleinkinderen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje*1826 Witmarsum [fr] †1908 Witmarsum [fr] 82
Hessel*1828 Witmarsum [fr] †1892 Huizum [fr] 63
Akke*1830 Witmarsum [fr] †1908 Witmarsum [fr] 78
Sipkje*1832 Witmarsum [fr] †1873 Witmarsum [fr] 40
Antje*1834 Witmarsum [fr] †1835 Witmarsum [fr] 0
Saekle*1836 Witmarsum [fr] †1898 Kloosterveen (Smilde) [dr] 62
Antje*1838 Witmarsum [fr] †1911 Witmarsum [fr] 72
Grietje*1841 Witmarsum [fr] †1847 Witmarsum [fr] 5
Meindert*1845 Witmarsum [fr] †1847 Witmarsum [fr] 1
10 Doodgeb. kind*1847 Witmarsum [fr]   0
11 Grietje*1849 Witmarsum [fr] †1924 Leeuwarden [fr] 75


Floris Lenertsz.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Floris Lenertsz. .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lenaert*1586 Voorschoten [zh]  Veur [zh]