Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Jaepge Gijsbregts van der Voort
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jaepge Gijsbregts van der Voort, ovl. voor 10 nov 1648.

tr. (Pieter ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 19 nov 1647
met

Pieter Zieren van Cleywecht, zn. van Sier Leenderts van Cleywegh en Adriana Adriaansdr. (Schaeffwech), geb. te Maasland [zh] circa 1622, bouwman en korenkoper, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Delft [zh] op 1 apr 1685, begr. te Delft (Ok) [zh] op 5 apr 1685, tr. (2) met Trijntgen Jacobsdr. van Sevenhuijsen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Jannetgen Dircxdr. Hogerwoert. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aryaentje*1648  1688  40


Willem Arentsz. van der Salm
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem Arentsz. van der Salm, geb. te Wateringen [zh] circa 1620, Bouwman, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 29 jul 1675.

tr. (1) in 1599
met

Maritgen Jansdr. van der Valk, dr. van Jan Harpersz. van der Valk, ovl. te Monster [zh] in 1639.

otr. (ongeveer 19 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande [zh] op 18 sep 1639
met

Annetie Huijbrechtsdr. Ruijgrok, ovl. na 29 jul 1675.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbrecht*1641  1721  80


Gillis Pietersz. van der Meer
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gillis Pietersz. van der Meer, geb. circa 1610.

relatie (1)
met

Marijtge Jansdr. , dr. van Jan Jansz. , ovl. na 9 nov 1677.

otr. (2) te Monster [zh] op 9 mei 1655, tr. (ongeveer 45 jaar oud) te Monster [zh] op 25 mei 1655
met

Maertje Cornelisdr. de Bruijn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leuntje     


Dirck Jacobsz Heynsbrouck
Dirck Jacobsz Heynsbrouck.

tr. te De Lier [zh] op 11 aug 1669
met

Neeltje Pieters van der Acker, dr. van Pieter van der Acker.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Neeltje Pieters van der Acker
Neeltje Pieters van der Acker.

tr. te De Lier [zh] op 11 aug 1669
met

Dirck Jacobsz Heynsbrouck, zn. van Jacob Dircksz. Heynsbrouck en Baertje Aryensdr. Suijker(Bosch).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Joris Leenderts van Alsemgeest
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Joris Leenderts van Alsemgeest, ovl. voor 8 nov 1664.

tr. te 's-Gravenhage [zh] op 18 mei 1633
met

Jannetje Harperts van der Helm, dr. van Harper Danielsz. en Wijve Adriaensdr. , ovl. voor 12 mei 1683, tr. (2) met Cornelis Teunisz. Verheul. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harpert*1650 Monsterambacht [zh] 1727 Monsterambacht [zh] 76


Jannetje Harperts van der Helm
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jannetje Harperts van der Helm, ovl. voor 12 mei 1683.

tr. (1) te 's-Gravenhage [zh] op 18 mei 1633
met

Joris Leenderts van Alsemgeest, zn. van Leendert , ovl. voor 8 nov 1664.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harpert*1650 Monsterambacht [zh] 1727 Monsterambacht [zh] 76

otr. (2) te Monster [zh] op 8 nov 1664, tr. te Monster [zh] op 25 nov 1664
met

Cornelis Teunisz. Verheul


Cornelis Jansz. van Oosten
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis Jansz. van Oosten.

relatie
met

Lijsbeth Pietersdr. Vinck, dr. van Pieter Ghijsen Vinck en Grietge Teunis .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten     


Lijsbeth Pietersdr. Vinck
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lijsbeth Pietersdr. Vinck.

relatie
met

Cornelis Jansz. van Oosten, zn. van Jan .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten     


Daniel Cornelisz (van) Warmenhoven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Daniel Cornelisz (van) Warmenhoven, Kuiper.

tr. te Hof van Delft [zh] op 26 mei 1660
met

Sytgen Jacobsdr. Slooff, dr. van Jacob Pietersz. Sloof en Claesgen Adriaensdr. , begr. te Pijnacker [zh] op 15 feb 1726.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus  1734 Wateringen [zh]  


Sytgen Jacobsdr. Slooff
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Sytgen Jacobsdr. Slooff, begr. te Pijnacker [zh] op 15 feb 1726.

tr. te Hof van Delft [zh] op 26 mei 1660
met

Daniel Cornelisz (van) Warmenhoven, zn. van Cornelis , Kuiper.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus  1734 Wateringen [zh]  


Arien
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arien .

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje  1729 Wateringen [zh]  


Jacobus Petrus Everts
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacobus Petrus Everts , geb. circa 1600.

otr. te Geldrop [nb] op 5 jan 1636, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Geldrop [nb] op 20 jan 1636
met

Catharina Anthonius .

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1636 Geldrop [nb]    
Anthonius~1639 Geldrop [nb]    
Maria~1641 Geldrop [nb]    
Maria~1642 Geldrop [nb]    
Henricus~1645 Geldrop [nb]    
Godefridus~1647 Geldrop [nb]    
Heilwig~1650 Geldrop [nb]    
Antonius~1652 Geldrop [nb]    
Reinerus~1655 Geldrop [nb]    
10 Joannes~1659 Geldrop [nb]    


Pieter Andriesz. Koopmans
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Pieter Andriesz. Koopmans, geb. te Pingjum [fr] circa 1741, arbeider, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 sep 1814.

otr. te Pingjum [fr] op 15 jan 1769, tr. (resp. ongeveer 28 en 20 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 jan 1769
met

Gaatske , dr. van Saekle Lieuwes (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 4 mrt 1748, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (83 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831


Andries Doekes
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Andries Doekes .

relatie
met

Renkje Pieters .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1741 Pingjum [fr] 1814 Pingjum [fr] 73


Renkje Pieters
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Renkje Pieters .

relatie
met

Andries Doekes .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1741 Pingjum [fr] 1814 Pingjum [fr] 73


Baukjen Paulus Bruinsma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Baukjen Paulus Bruinsma, geb. te Wonseradeel [fr] op 9 mei 1754, ged. te Wonseradeel [fr] op 23 jun 1754, ovl. (67 jaar oud) te Pingjum [fr] op 17 okt 1821.

tr. (resp. 22 en 34 jaar oud) te Pingjum [fr] op 25 aug 1776
met

Sipke Saekeles Saekeles, zn. van Saekle Lieuwes (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 6 okt 1741, ged. Nederlands Hervormd komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich te Pingjum [fr] op 15 okt 1741, eigenaar van huis no. 368 (1765-1770) en huis no. 224 (1775), pachter (huurder) van diaconiehuis no. 239 (1785 -1795), turfschipper (1764-1801), jager (1778-1803) op vogels en vissen te Pingjum en Zurich, Turfschipper, ovl. (69 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 okt 1810, tr. (1) met Grijtie Oepkes, dr. van Oepke Sikkesz en Inske Douwesdr .
*** Uit de Leeuwarder Courant dd. 3.10.1826 ***.
Seekeles, Oepke Sipkes.
Het heeft God behaagd onze broeder Oepke Sipkes Seekeles oud 63 jaren en 10 maanden, na een ziekte van 13 dagen door de dood van ons weg te nemen.
Siekele, Sipkes Seekeles.
Mede namens zijn moeders en zusters. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1778 Pingjum [fr] 1779  1
Hiltje*1779 Pingjum [fr] 1781  1
Hiltje*1781 Pingjum [fr] 1822 Noordwolde [fr] 41
Hendrik*1784 Pingjum [fr] 1788  3
Hendrik*1788 Pingjum [fr] 1857 Wonseradeel [fr] 69
Antje*1792 Pingjum [fr] 1844 Wonseradeel [fr] 52


Sybren Saeckles
Genealogie van Sybren Saeckles.
ook in
Kwartierstaat van Afgeschermd


Sybren Saeckles , wagenaar (= eigenaar van een transportbedrijf met paard en wagens) te Kimswerd (1665), pachter op het stemhebbende erve no. 36 in Arum, ovl. te Kimswerd [fr] voor 19 sep 1665.

otr. te Sexbierum op 11 apr 1630, tr. te Kimswerd [fr] op 27 sep 1630
met

Gerls Piersdr , ovl. voor 19 sep 1665.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tet     
Antje  1665   
Graetske  1666   
Saeckle*1640 Kimswerd [fr]    
Trijntje~1647 Kimswerd [fr]    


Gerls Piersdr
in
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerls Piersdr , ovl. voor 19 sep 1665.

otr. te Sexbierum op 11 apr 1630, tr. te Kimswerd [fr] op 27 sep 1630
met

Sybren Saeckles , wagenaar (= eigenaar van een transportbedrijf met paard en wagens) te Kimswerd (1665), pachter op het stemhebbende erve no. 36 in Arum, ovl. te Kimswerd [fr] voor 19 sep 1665.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tet     
Antje  1665   
Graetske  1666   
Saeckle*1640 Kimswerd [fr]    
Trijntje~1647 Kimswerd [fr]    


Allert Tsjerks
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Allert Tsjerks , ovl. te Allingawier [fr] circa 1654.

relatie
met

Geertje Allerts .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tsjalling