Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Neeltje Dirks van Dijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Neeltje Dirks van Dijk.

otr. te Voorburg [zh] op 11 jun 1667, tr. te Voorburg [zh] op 26 jun 1667
met

Maerten Cornelis van Oosten, zn. van Cornelis Jansz. van Oosten en Lijsbeth Pietersdr. Vinck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje     


Jacobus Daniels Warmenhoven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacobus Daniels Warmenhoven, begr. te Wateringen [zh] op 21 aug 1734.

relatie
met

Marijtje Ariense Kreuningen, dr. van Arien , begr. te Wateringen [zh] op 15 nov 1729.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     


Marijtje Ariense Kreuningen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Marijtje Ariense Kreuningen, begr. te Wateringen [zh] op 15 nov 1729.

relatie
met

Jacobus Daniels Warmenhoven, zn. van Daniel Cornelisz (van) Warmenhoven en Sytgen Jacobsdr. Slooff, begr. te Wateringen [zh] op 21 aug 1734.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     


Anthonius Jacobs van der Borght
 
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Anthonius Jacobs van der Borght, ged. te Geldrop [nb] op 3 apr 1639.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) te Geldrop [nb] op 6 okt 1669
met

Lyske Janse Bluyssen.
Hij woonde op de Borgt te Geldrop-Augracht, gunt 10 roeden, met buitenhof 7,5 roeden, geerfd van Jan Bluyssen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1670 Geldrop [nb] 1760 Geldrop [nb] 9010 
Joanna~1672 Geldrop [nb]    
Antonius*1676 Geldrop [nb]    

tr. (41 jaar oud) (2) te Geldrop [nb] vermoedelijk 28 mei 1680
met

Anna Clerxs .

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1680 Geldrop [nb]    
Reinerus~1681 Geldrop [nb]    
Adriana~1685 Geldrop [nb]    
Elizabeth~1687 Geldrop [nb]    


Lyske Janse Bluyssen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lyske Janse Bluyssen.

tr. (Anthonius ongeveer 30 jaar oud) te Geldrop [nb] op 6 okt 1669
met

Anthonius Jacobs van der Borght, zn. van Jacobus Petrus Everts en Catharina Anthonius , ged. te Geldrop [nb] op 3 apr 1639, tr. (2) met Anna Clerxs .
Hij woonde op de Borgt te Geldrop-Augracht, gunt 10 roeden, met buitenhof 7,5 roeden, geerfd van Jan Bluyssen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1670 Geldrop [nb] 1760 Geldrop [nb] 9010 
Joanna~1672 Geldrop [nb]    
Antonius*1676 Geldrop [nb]    


Hinke Lieuwes
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hinke Lieuwes , ged. te Zurich [fr] op 11 jul 1717.


Setske Lieuwes
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Setske Lieuwes .


Lieuwe Saekles van der Veen
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lieuwe Saekles van der Veen, geb. te Pingjum [fr] op 20 dec 1739, ged. te Pingjum [fr] op 27 dec 1739, ovl. (67 jaar oud) te Arum [fr] op 10 sep 1807.

otr. te Pingjum [fr] op 25 apr 1762, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Pingjum [fr] op 16 mei 1762
met

Foedien Feddes , dr. van Fedde Ruurds en Baukje Sjoerds , geb. te Blija [fr] circa 1741, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 nov 1817.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saeckle*1766  1844 Wonseradeel [fr] 78


Foedien Feddes
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Foedien Feddes , geb. te Blija [fr] circa 1741, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 nov 1817.

otr. te Pingjum [fr] op 25 apr 1762, tr. (resp. ongeveer 21 en 22 jaar oud) te Pingjum [fr] op 16 mei 1762
met

Lieuwe Saekles van der Veen, zn. van Saekle Lieuwes (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 20 dec 1739, ged. te Pingjum [fr] op 27 dec 1739, ovl. (67 jaar oud) te Arum [fr] op 10 sep 1807.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saeckle*1766  1844 Wonseradeel [fr] 78


Fedde Ruurds
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Fedde Ruurds .

relatie
met

Baukje Sjoerds .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foedien*1741 Blija [fr] 1817 Pingjum [fr] 76


Baukje Sjoerds
Baukje Sjoerds .


Baukje Sjoerds
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Baukje Sjoerds .

relatie
met

Fedde Ruurds .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foedien*1741 Blija [fr] 1817 Pingjum [fr] 76


Pytter van de Velde
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Pytter van de Velde, geb. te Pingjum [fr] op 3 jan 1743, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (88 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831.

tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jul 1773
met

Hinke Wypkes , dr. van Wypke Eiberts en Antje Piers , ged. te Pingjum [fr] op 9 nov 1749, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 nov 1815


Hinke Wypkes
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Hinke Wypkes , ged. te Pingjum [fr] op 9 nov 1749, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 nov 1815.

tr. (resp. ongeveer 23 en 30 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jul 1773
met

Pytter van de Velde, zn. van Saekle Lieuwes (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 3 jan 1743, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (88 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831


Wypke Eiberts
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Wypke Eiberts .

relatie
met

Antje Piers .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinke~1749 Pingjum [fr] 1815 Pingjum [fr] 66


Antje Piers
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Antje Piers .

relatie
met

Wypke Eiberts .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinke~1749 Pingjum [fr] 1815 Pingjum [fr] 66


Gaatske
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gaatske , geb. te Pingjum [fr] op 4 mrt 1748, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (83 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831.

otr. te Pingjum [fr] op 15 jan 1769, tr. (resp. 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 jan 1769
met

Pieter Andriesz. Koopmans, zn. van Andries Doekes en Renkje Pieters , geb. te Pingjum [fr] circa 1741, arbeider, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 sep 1814


Saeckle Sybrens
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Saeckle Sybrens , geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698).

tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te Kimswerd [fr] circa mrt 1665
met

Gaats Jansdr. .
het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybren*1667 Kimswerd [fr] 1734 Pingjum [fr] 66
Gerls~1669 Kimswerd [fr] 1728 Pingjum [fr] 59
Gaatske*1672  1738  66
Reinsk(e)*1675 Kimswerd [fr] 1716 Pingjum [fr] 41

tr. (hoogstens 44 jaar oud) (2) voor 5 apr 1684 vermoedelijk
met

Hylke Pytters .

tr. (3) vermoedelijk
met

Grietje Tjerks


Gaats Jansdr.
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Genealogie van Sybren Saeckles.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gaats Jansdr. .

tr. (Saeckle hoogstens 25 jaar oud) te Kimswerd [fr] circa mrt 1665
met

Saeckle Sybrens , zn. van Sybren Saeckles en Gerls Piersdr , geb. te Kimswerd [fr] tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698), tr. (2) met Hylke Pytters .
het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Grietje Tjerks . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybren*1667 Kimswerd [fr] 1734 Pingjum [fr] 66
Gerls~1669 Kimswerd [fr] 1728 Pingjum [fr] 59
Gaatske*1672  1738  66
Reinsk(e)*1675 Kimswerd [fr] 1716 Pingjum [fr] 41


Meinert Jochums
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Meinert Jochums .

relatie
met

Aucke Pietersdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje