Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Trijntie Hendriks
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntie Hendriks, geb. te Uitwellingerga [fr] op 13 feb 1718, Nederlands Hervormd komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, ovl. (85 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 nov 1803.

otr. te Uitwellingerga [fr] op 4 jan 1739, tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Uitwellingerga [fr] op 1 feb 1739
met

Saekle Lieuwes , zn. van Lieuwe Piers (landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714),) en Gaatske Saecklesdr. , geb. te Pingjum [fr] circa 1713, Nederlands Hervormd Seekle staat in 1749 te boek als "gemeen schuitevoerder", woonachtig te Pingjum, met 2 volwassenen en 4 kinderen. Zijn vermogen is "200" en de aanslag bedraagt 20-17-0, komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, turfschipper te Pingjum en Zurich (1738), eigenaar van huis no. 397 (1750-1775) en van huis no. 251 (1775-1799) te Pingjum, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) te Pingjum [fr] voor 26 jun 1800.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lieuwe*1739 Pingjum [fr] 1807 Arum [fr] 67
Sipke*1741 Pingjum [fr] 1810 Pingjum [fr] 6911 
Pytter*1743 Pingjum [fr] 1831 Pingjum [fr] 88
Gaatske*1748 Pingjum [fr] 1831 Pingjum [fr] 83


Oepke Sikkesz
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Oepke Sikkesz , geb. te Witmarsum [fr], ovl. te Witmarsum [fr].

tr. te Witmarsum [fr] op 1 feb 1722
met

Inske Douwesdr , geb. te Witmarsum [fr].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grijtie*1743 Kornwerd [fr] 1775  32


Inske Douwesdr
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Inske Douwesdr , geb. te Witmarsum [fr].

tr. te Witmarsum [fr] op 1 feb 1722
met

Oepke Sikkesz , geb. te Witmarsum [fr], ovl. te Witmarsum [fr].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grijtie*1743 Kornwerd [fr] 1775  32


Meindert Heerkesz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Meindert Heerkesz , geb. te Kimswerd [fr] op 29 nov 1675, ovl. (73 jaar oud) te Pietersbierum [fr] op 27 mei 1749.

tr. (50 jaar oud) te Pietersbierum [fr] op 30 dec 1725
met

Janke Jellesdr .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum*1734 Pietersbierum [fr]    


Janke Jellesdr
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Janke Jellesdr .

tr. (Meindert 50 jaar oud) te Pietersbierum [fr] op 30 dec 1725
met

Meindert Heerkesz , zn. van Heerke Jansz. en Sibbeltje Meijnertsdr. , geb. te Kimswerd [fr] op 29 nov 1675, ovl. (73 jaar oud) te Pietersbierum [fr] op 27 mei 1749.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum*1734 Pietersbierum [fr]    


Freddrik Sijmons
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Freddrik Sijmons .

relatie
met

Claaske Claesesdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tsjitske*1740 Zurich [fr]    


Claaske Claesesdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Claaske Claesesdr. .

relatie
met

Freddrik Sijmons .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tsjitske*1740 Zurich [fr]    


Jetze Jellesz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jetze Jellesz , ovl. te Exmorra [fr] op 15 aug 1781.

relatie
met

Lykeltie Sibrensdr , ovl. te Exmorra [fr] in okt 1780.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybren*1733 Wolsum [fr] 1782 Allingawier [fr] 49


Lykeltie Sibrensdr
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lykeltie Sibrensdr , ovl. te Exmorra [fr] in okt 1780.

relatie
met

Jetze Jellesz , ovl. te Exmorra [fr] op 15 aug 1781.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybren*1733 Wolsum [fr] 1782 Allingawier [fr] 49


Tsjallingh Allerts
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Tsjallingh Allerts , geb. te Allingawier [fr] circa 1754, ovl. te Allingawier [fr].

relatie
met

Fokel Louwsdr.|Deuke Ynsesdr. .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bakke*1742 Allingawier [fr] 1784 Allingawier [fr] 41


Fokel Louwsdr.|Deuke Ynsesdr.
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Fokel Louwsdr.|Deuke Ynsesdr. .

relatie
met

Tsjallingh Allerts , zn. van Allert Tsjallings en Acke Sybrens , geb. te Allingawier [fr] circa 1754, ovl. te Allingawier [fr].

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bakke*1742 Allingawier [fr] 1784 Allingawier [fr] 41


Ate Douwesz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ate Douwesz , geb. te Makkum [fr] op 11 jul 1706.

tr. (25 jaar oud) te Cornwerd [fr] op 27 jan 1732
met

Fetske Hindriksdr .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Douwe*1736 Makkum [fr] 1825 Makkum [fr] 89


Fetske Hindriksdr
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Fetske Hindriksdr .

tr. (Ate 25 jaar oud) te Cornwerd [fr] op 27 jan 1732
met

Ate Douwesz , zn. van Douwe Ates en Akke , geb. te Makkum [fr] op 11 jul 1706.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Douwe*1736 Makkum [fr] 1825 Makkum [fr] 89


Jan Sybesz
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Sybesz .

relatie
met

Hieke .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1745 Tzummarum [fr] 1828 Makkum [fr] 83


Hieke
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hieke .

relatie
met

Jan Sybesz .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1745 Tzummarum [fr] 1828 Makkum [fr] 83


Anne
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Anne .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foppe     


Jacob Pytters
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacob Pytters .

relatie
met

Yel Alles .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alle~1736 Allingawier [fr]    


Yel Alles
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Yel Alles .

relatie
met

Jacob Pytters .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alle~1736 Allingawier [fr]    


Jacob Dirkse Kriek
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacob Dirkse Kriek, ged. te Wijngaarden [zh] op 22 okt 1719.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk op 3 aug 1744
met

Maria Willemse van Wijngaarden, dr. van Willem Dirkse van Wengerd en Annigje Cornelisdr van Asperen, ged. te Sliedrecht [zh] op 28 mei 1719.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1748 Sliedrecht [zh] 1822 Sliedrecht [zh] 73


Maria Willemse van Wijngaarden
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria Willemse van Wijngaarden, ged. te Sliedrecht [zh] op 28 mei 1719.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk op 3 aug 1744
met

Jacob Dirkse Kriek, zn. van Dirk Jacobsz. Kriek en Mayken Willems van Westenrijk, ged. te Wijngaarden [zh] op 22 okt 1719.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1748 Sliedrecht [zh] 1822 Sliedrecht [zh] 73