Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Adriana Vogels
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriana Vogels, ged. Rooms Katholiek te Best [nb] op 26 feb 1794, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Best [nb] op 12 dec 1870.

tr. (resp. ongeveer 22 en 42 jaar oud) te Oirschot [nb] op 26 mei 1816
met

Johannes Franciscus Storms, zn. van Joannis Steurms en Hendrica van Eeckerschot, geb. te Best [nb] op 31 okt 1773, ged. Rooms Katholiek te Best [nb] op 31 okt 1773, Landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Best [nb] op 2 dec 1831.
de vraag doet zich voor of Adriana voor een tweede keer getrouwd is geweest met ene van de Meulengraaf ??

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1824 Best [nb] 1869 Best [nb] 44


Sipke Saekeles Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Sipke Saekeles Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 10 mei 1796, ged. te Pingjum [fr] op 15 feb 1801, deelgerechtigd (1/6) eigenaar - in compagnie met Hendrik Ypes van Lint en leden van de familie Lenstra - van een veenderij met een huis en vier turfmakerstenten onder Scherwolde in de gemeente Steenwijkerwold (Ov.) (1829 -1843), turfschipper op het schip "de Vier Gebroeders" te Witmarsum en Kimswerd (1834-1838), eigenaar, verhuurder van een overdekt schuiteschip "De drijfhout" (1838-1842), landbouwer op een sathe te Idsegahuizum (1837-1844), eigenaar van de huizen K41 (1824-1830) en K54 of K 59 (1831-1838) te Kimswerd, ovl. (63 jaar oud) te Workum [fr] op 9 jun 1859.

tr. (beiden 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1818
met

Antje Jetzes Reitsma, dr. van Jetze Sybrens en Setzke Douwes Dijkstra, geb. te Allingawier [fr] op 15 dec 1795, ged. te Exmorra [fr] op 27 dec 1795, schipperse (1863), huishoudster bij Laas Th. van Gunst (1874), ovl. (88 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 26 mrt 1884.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saekle*1819 Kimswerd [fr] 1853 St. Petersburg [Russian Federation] 34
Jetze*1821 Kimswerd [fr] 1867 Gaast [fr] 46
Oepke*1823 Kimswerd [fr] 1887 Harlingen [fr] 64
Setske*1825 Kimswerd [fr] 1860 Workum [fr] 34
Sybren*1828 Kimswerd [fr] 1906 Idsegahuizum [fr] 77
Dieuwke*1831 Kimswerd [fr] 1924 Makkum [fr] 93
Sibbeltje*1831 Schraard [fr] 1912 Schraard [fr] 81
Tjitske*1834 Kimswerd [fr] 1921 Kimswerd [fr] 86
Akke*1838 Idsegahuizum [fr] 1896 Bloemendaal 57


Antje Jetzes Reitsma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Antje Jetzes Reitsma, geb. te Allingawier [fr] op 15 dec 1795, ged. te Exmorra [fr] op 27 dec 1795, schipperse (1863), huishoudster bij Laas Th. van Gunst (1874), ovl. (88 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 26 mrt 1884.

tr. (beiden 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1818
met

Sipke Saekeles Seekles, zn. van Saekele Sipkes Saekeles (turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum,) en Sibbeltje Jochums Hibma, geb. te Pingjum [fr] op 10 mei 1796, ged. te Pingjum [fr] op 15 feb 1801, deelgerechtigd (1/6) eigenaar - in compagnie met Hendrik Ypes van Lint en leden van de familie Lenstra - van een veenderij met een huis en vier turfmakerstenten onder Scherwolde in de gemeente Steenwijkerwold (Ov.) (1829 -1843), turfschipper op het schip "de Vier Gebroeders" te Witmarsum en Kimswerd (1834-1838), eigenaar, verhuurder van een overdekt schuiteschip "De drijfhout" (1838-1842), landbouwer op een sathe te Idsegahuizum (1837-1844), eigenaar van de huizen K41 (1824-1830) en K54 of K 59 (1831-1838) te Kimswerd, ovl. (63 jaar oud) te Workum [fr] op 9 jun 1859.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saekle*1819 Kimswerd [fr] 1853 St. Petersburg [Russian Federation] 34
Jetze*1821 Kimswerd [fr] 1867 Gaast [fr] 46
Oepke*1823 Kimswerd [fr] 1887 Harlingen [fr] 64
Setske*1825 Kimswerd [fr] 1860 Workum [fr] 34
Sybren*1828 Kimswerd [fr] 1906 Idsegahuizum [fr] 77
Dieuwke*1831 Kimswerd [fr] 1924 Makkum [fr] 93
Sibbeltje*1831 Schraard [fr] 1912 Schraard [fr] 81
Tjitske*1834 Kimswerd [fr] 1921 Kimswerd [fr] 86
Akke*1838 Idsegahuizum [fr] 1896 Bloemendaal 57


Foppe Thysens van Gunst
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Foppe Thysens van Gunst, geb. te Sneek [fr] op 20 mei 1794, Arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Gaast [fr] op 7 mrt 1868.

tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 18 jul 1818
met

Janna Jans Posthuma, dr. van Jan Jans Posthuma en Lykeltje Alles Kuipers, ged. te Makkum [fr] op 24 sep 1792, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 12 feb 1869.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1829 Gaast [fr] 1901 's-Gravenzande [zh] 72


Janna Jans Posthuma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Janna Jans Posthuma, ged. te Makkum [fr] op 24 sep 1792, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 12 feb 1869.

tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 18 jul 1818
met

Foppe Thysens van Gunst, zn. van Thys Foppes van Gunst en Aafke Lazes Hiemstra, geb. te Sneek [fr] op 20 mei 1794, Arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Gaast [fr] op 7 mrt 1868.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1829 Gaast [fr] 1901 's-Gravenzande [zh] 72


Dirk Kriek
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Dirk Kriek, geb. te Sliedrecht [zh] op 18 aug 1805, Koopman/Herbergier, ovl. (33 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29 dec 1838.

tr. (1)
met

Pietertje Dekker.

tr. (resp. 26 en 15 jaar oud) (2) te Sliedrecht [zh] op 2 jun 1832
met

Maria Elisabeth Volker, dr. van Philippus Philipsz. Volker en Jenneke van Rees, geb. te Sliedrecht [zh] op 16 jun 1816, ovl. (59 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 6 mrt 1876.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1836 Sliedrecht [zh] 1918 Waddinxveen [zh] 82


Maria Elisabeth Volker
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria Elisabeth Volker, geb. te Sliedrecht [zh] op 16 jun 1816, ovl. (59 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 6 mrt 1876.

tr. (resp. 15 en 26 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 2 jun 1832
met

Dirk Kriek, zn. van Kornelis Kriek en Jogebeth Visscher, geb. te Sliedrecht [zh] op 18 aug 1805, Koopman/Herbergier, ovl. (33 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29 dec 1838, tr. (1) met Pietertje Dekker. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1836 Sliedrecht [zh] 1918 Waddinxveen [zh] 82


Willem de Ruijter
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem de Ruijter, geb. te Hardinxveld [nb] op 6 jun 1810, ged. te Hardinxveld [nb] op 10 jun 1810, Arbeider/Bouwman.

tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Hardinxveld [nb] op 5 mrt 1836
met

Huibertje Schild, dr. van Cornelis Schild en Cornelia Versloot, geb. te Hardinxveld [nb] op 10 dec 1815, ovl. (77 jaar oud) te Hardinxveld [nb] op 27 sep 1893.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1837 Hardinxveld [nb] 1901 's-Gravenzande [zh] 63


Huibertje Schild
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Huibertje Schild, geb. te Hardinxveld [nb] op 10 dec 1815, ovl. (77 jaar oud) te Hardinxveld [nb] op 27 sep 1893.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Hardinxveld [nb] op 5 mrt 1836
met

Willem de Ruijter, zn. van Bastiaan Gijsbertze de Ruijter en Cornelia Wouterze Zwets, geb. te Hardinxveld [nb] op 6 jun 1810, ged. te Hardinxveld [nb] op 10 jun 1810, Arbeider/Bouwman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1837 Hardinxveld [nb] 1901 's-Gravenzande [zh] 63


Johannes Pieterse Boon
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Johannes Pieterse Boon, geb. te Monster [zh] op 14 jul 1791, ged. te Monster [zh] op 17 jul 1791, Arbeider, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 nov 1857.

tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 24 jul 1812
met

Jannetje van der Eijk, dr. van Gerrit Jacobs van der Eijk en Pieternelletje Leenders Stoorvogel, ged. te Monster [zh] op 9 okt 1791, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 3 jun 1863.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1820 's-Gravenzande [zh] 1908 's-Gravenzande [zh] 87


Jannetje van der Eijk
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jannetje van der Eijk, ged. te Monster [zh] op 9 okt 1791, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 3 jun 1863.

tr. (resp. ongeveer 20 en 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 24 jul 1812
met

Johannes Pieterse Boon, zn. van Pieter Johannesz. Boon en Grietje Dirkse Kuijper, geb. te Monster [zh] op 14 jul 1791, ged. te Monster [zh] op 17 jul 1791, Arbeider, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 nov 1857.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1820 's-Gravenzande [zh] 1908 's-Gravenzande [zh] 87


Pieter Storm
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Pieter Storm, geb. te Monster [zh] op 5 mrt 1788, ged. te Monster [zh] op 9 mrt 1788, Zeeman, ovl. (71 jaar oud) te Monster [zh] op 2 jan 1860.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Monster [zh] op 28 nov 1812
met

Jannetje Ariensdr. Storm, dr. van Arie Ariensz. Storm en Trijntje Oliviersdr van der Kooy, geb. te Monster [zh] op 13 jul 1789, ged. te Monster [zh] op 19 jul 1789, Werkster, ovl. (90 jaar oud) te Monster [zh] op 2 dec 1879.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1823 Monster [zh] 1897 's-Gravenzande [zh] 74


Jannetje Ariensdr. Storm
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jannetje Ariensdr. Storm, geb. te Monster [zh] op 13 jul 1789, ged. te Monster [zh] op 19 jul 1789, Werkster, ovl. (90 jaar oud) te Monster [zh] op 2 dec 1879.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 28 nov 1812
met

Pieter Storm, zn. van Corstiaan Jillisz. Storm en Maria Pietersdr. Scharp, geb. te Monster [zh] op 5 mrt 1788, ged. te Monster [zh] op 9 mrt 1788, Zeeman, ovl. (71 jaar oud) te Monster [zh] op 2 jan 1860.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1823 Monster [zh] 1897 's-Gravenzande [zh] 74


Trijntje Langelaan
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje Langelaan, geb. te Monster [zh] op 22 sep 1810, ged. te Monster [zh] op 23 sep 1810, ovl. (65 jaar oud) te Monster [zh] op 4 okt 1875.

in acte no. 19 (25-11-1843) van het trouwregister te Monster wordt vermeld, Frans van Antwerpen, weduwenaar van Cornelia van Spronsen, oud 41 jaar, geboren en wonende te Monster, meerderjarige zoon van Leendert van Antwerpen en Neeltje Fransen, beiden overleden met Trijntje Langelaan, oud 32 jaar, geboren en wonende te Monster, meerderjarige dochter van Nicolaas Langelaan, tuinder en Jacoba Koolen beide wonende te Monster, .. er wordt niets gezegd over Pieter Langelaan, de buitenechtelijke zoon van Trijntje, dus de vraag is nog steeds: wie is de vader ??

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1843 Monster [zh] 1917 's-Gravenhage [zh] 74


Nicolaas van Straten
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Nicolaas van Straten, geb. te Kwintsheul [zh] op 21 apr 1819, Scheepmakersknecht, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 dec 1898.

tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 14 aug 1841
met

Wilhelmina Bouwman, dr. van Hendrik Bouwman en Willemijntje Vellekoop, geb. te Naaldwijk [zh] op 26 okt 1820, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 10 aug 1881.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina*1843 Monster [zh] 1907 's-Gravenhage [zh] 64


Wilhelmina Bouwman
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Wilhelmina Bouwman, geb. te Naaldwijk [zh] op 26 okt 1820, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 10 aug 1881.

tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 14 aug 1841
met

Nicolaas van Straten, zn. van Nicolaas van Straten en Christina Maria van den Berg, geb. te Kwintsheul [zh] op 21 apr 1819, Scheepmakersknecht, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 dec 1898.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina*1843 Monster [zh] 1907 's-Gravenhage [zh] 64


Willem Pietersz. van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem Pietersz. van den Ende, geb. te Honselersdijk [zh] op 29 mrt 1778, ged. te Monster [zh] op 29 mrt 1778 (getuigen: Klaas Willemse van Kester en Lena Melisse Roodenrijs), bouwman, tuinder, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 dec 1829.

otr. te Maasland [zh] op 22 apr 1803, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 mei 1803
met

Maria Gerritse van Schie, dr. van Gerrit van Schie en Bulitje Corn. Ammerlaan, geb. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ged. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 30 dec 1835.
Willem van den Ende, van beroep bouwman, werd geboren te Honselersdijk op de "Boschwoning", oorspronkelijk de boswachterwoning van het slot "Honselaarsdijk", op 29 maart 1778, dezelfde dag gedoopt te Monster in de schuilkerk aan de Zwartendijk. Merkwaardig genoeg wordt vermeld dat het geboortehuis aan de Woertlaen stond. Overleden te 's-Gravenzande aan de Groeneweg op de hoeve "Kostverlooren" op 10 december 1829, toen Wijk B, nr. 150. Hij trouwde te Maasland voor het gerecht en voor de kerk op 5 mei 1803 met Maria Gerritsdr. van Schie.
Waarom hij of zij, samen met zijn broer Maarten, het (pacht) bedrijf van zijn vader in de Boschpolder niet hebben voortgezet is onbekend. Daar vallen wel enige zaken bij te bedenken zoals het feit dat Wil-lem bij het overlijden van zijn vader pas 18 jaar oud was. Aangezien men destijds pas op 23-jarige leeftijd meerderjarig en handelingsbekwaam was, was hij eenvoudig te jong. Op het tijdstip van overlijden van Piet van den Ende werkten niet alleen de beide zonen in het bedrijf maar ook de eerder genoemde neef Willem Klaaszoon van Kester. Na de dood van Piet van den Ende bleef dat ook zo. Willem van Kester die nog enige maanden jonger was dan zijn neef Willem van den Ende, was door zijn huwelijk op 18 april 1800 met Kaatje Helderman uit Nieuwenhoorn meteen meerderjarig geworden en daardoor in staat om zijn tante als pachter op te volgen. Wie zal het zeggen dat hij destijds niet met opzet (voor die tijd) zo jong getrouwd is om die kans te grijpen. Hoe het ook zij, het is toch opmerkelijk dat hij kans zag om in 1819 het voor die tijd enorme bedrag van 35.700 bij elkaar te krijgen om de grond van het voormalige slot "Honselaarsdijk"te kopen. Of nu de broers Van den Ende het geld ontbrak om de slag te slaan staat nog te bezien want ruim voor het jaar 1819 bezaten zij al de grond aan de Groeneweg en de Leeweg en de grootte van die landerijen deed nauwelijks onder voor die van de grond van het voormalige slot te Honselersdijk. Belangrijk is ook dat de weduwe Aaltje van den Ende-van Kester gewoon op de Boschwoning bleef wonen, bouw-vrouw geheten, misschien wilde zij aanvankelijk niets anders dan het bedrijf voortzetten maar is dat om een af andere reden niet mogelijk is geweest. De meest voor de hand liggende reden is dat haar de middelen ontbrak om het te kopen. Volgens de volkstelling van 1829 woonde Willem van Kester met zijn gezin toen op de Boschwoning, niet vermeld is wanneer hij daar ingetrokken is. Voordien woonde de familie (van) Kester eveneens aan de Woertlaen, zij waren dus buren.
De mogelijkheid bestaat dat Piet van den Ende met zijn gezin niet eens in de boswachterwo-ning annex boerderij woonde en daarmee wel degelijk aan de Woertlaen woonde. Het is toch niet aan te nemen dat het gebied van het zo voorname slot Honselaarsdijk genoemd werd naar het veel lager in aanzien staande buitenhuis "De Hooge Woert". Wanneer en van wie Willem de landerijen aan de Groeneweg heeft gekocht is niet bekend. In het Rijksarchief zijn wel alle archieven van de Zuid-Hollandse notarissen ondergebracht, maar als je te weinig houvast hebt wat de naam van een notaris betreft hebt is het ondoenlijk om het op te zoeken, de bekende speld in de hooiberg. Willem van den Ende tenslotte overleefde zijn moeder slechts enkele jaren. Hoe anders zou de geschiedenis van de familie zich ontrolt hebben als hij in Honselersdijk gebleven was?.
Willem Pietersz van den Ende was sinds zijn huwelijk in 1803 gevestigd aan de Groeneweg. In de huwelijksakte wordt nog gesproken als zijnde 'Jongeman van Naaldwijk'. Op 21 januari 1818 kocht hij van de in Naaldwijk wonende Cornelis van Luijck een perceel 'teelland' ter grootte van 7 morgen 5 hond. Dat land lag ten noorden van de oprijlaan naar de boerderij en hij betaalde daarvoor 1850. Dat de notaris braaf naar zijn woning kwam om daar de koopakte te laten passeren toont aan dat hij een belangrijke man was. Op dit gekochte land verrezen later de tuinderijen van zijn achterachterkleinzonen Wim en Kees van den Ende.

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella*1804 's-Gravenzande [zh] 1847 Naaldwijk [zh] 43
Barbara*1805 's-Gravenzande [zh] 1869 Poeldijk [zh] 63
Adrianus~1806 Naaldwijk [zh] 1883 Naaldwijk [zh] 7711 
Gerardus*1807 's-Gravenzande [zh] 1858 Monster [zh] 5011 
Joanna*1809 Naaldwijk [zh] 1841 Naaldwijk [zh] 31
Maria*1810 Naaldwijk [zh] 1860 Zoetermeer [zh] 49
Alida*1812 's-Gravenzande [zh] 1854 Naaldwijk [zh] 42
Maria*1813 's-Gravenzande [zh] 1813 's-Gravenzande [zh] 0
Wilhelmina*1815 's-Gravenzande [zh] 1828 's-Gravenzande [zh] 13
10 Doodgeb. dochter*1816 's-Gravenzande [zh]   0
11 Pieter*1818 's-Gravenzande [zh] 1842 Oudenbosch [nb] 24
12 Doodgeb. zoon*1819 's-Gravenzande [zh]   0
13 Doodgeb. dochter*1822 's-Gravenzande [zh]   0


Maria Gerritse van Schie
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria Gerritse van Schie, geb. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ged. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 30 dec 1835.

otr. te Maasland [zh] op 22 apr 1803, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 mei 1803
met

Willem Pietersz. van den Ende, zn. van Pieter Maartensz. van den Ende (bouwman) en Aaltje Willemse (Alida) Kester, geb. te Honselersdijk [zh] op 29 mrt 1778, ged. te Monster [zh] op 29 mrt 1778 (getuigen: Klaas Willemse van Kester en Lena Melisse Roodenrijs), bouwman, tuinder, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 dec 1829.
Willem van den Ende, van beroep bouwman, werd geboren te Honselersdijk op de "Boschwoning", oorspronkelijk de boswachterwoning van het slot "Honselaarsdijk", op 29 maart 1778, dezelfde dag gedoopt te Monster in de schuilkerk aan de Zwartendijk. Merkwaardig genoeg wordt vermeld dat het geboortehuis aan de Woertlaen stond. Overleden te 's-Gravenzande aan de Groeneweg op de hoeve "Kostverlooren" op 10 december 1829, toen Wijk B, nr. 150. Hij trouwde te Maasland voor het gerecht en voor de kerk op 5 mei 1803 met Maria Gerritsdr. van Schie.
Waarom hij of zij, samen met zijn broer Maarten, het (pacht) bedrijf van zijn vader in de Boschpolder niet hebben voortgezet is onbekend. Daar vallen wel enige zaken bij te bedenken zoals het feit dat Wil-lem bij het overlijden van zijn vader pas 18 jaar oud was. Aangezien men destijds pas op 23-jarige leeftijd meerderjarig en handelingsbekwaam was, was hij eenvoudig te jong. Op het tijdstip van overlijden van Piet van den Ende werkten niet alleen de beide zonen in het bedrijf maar ook de eerder genoemde neef Willem Klaaszoon van Kester. Na de dood van Piet van den Ende bleef dat ook zo. Willem van Kester die nog enige maanden jonger was dan zijn neef Willem van den Ende, was door zijn huwelijk op 18 april 1800 met Kaatje Helderman uit Nieuwenhoorn meteen meerderjarig geworden en daardoor in staat om zijn tante als pachter op te volgen. Wie zal het zeggen dat hij destijds niet met opzet (voor die tijd) zo jong getrouwd is om die kans te grijpen. Hoe het ook zij, het is toch opmerkelijk dat hij kans zag om in 1819 het voor die tijd enorme bedrag van 35.700 bij elkaar te krijgen om de grond van het voormalige slot "Honselaarsdijk"te kopen. Of nu de broers Van den Ende het geld ontbrak om de slag te slaan staat nog te bezien want ruim voor het jaar 1819 bezaten zij al de grond aan de Groeneweg en de Leeweg en de grootte van die landerijen deed nauwelijks onder voor die van de grond van het voormalige slot te Honselersdijk. Belangrijk is ook dat de weduwe Aaltje van den Ende-van Kester gewoon op de Boschwoning bleef wonen, bouw-vrouw geheten, misschien wilde zij aanvankelijk niets anders dan het bedrijf voortzetten maar is dat om een af andere reden niet mogelijk is geweest. De meest voor de hand liggende reden is dat haar de middelen ontbrak om het te kopen. Volgens de volkstelling van 1829 woonde Willem van Kester met zijn gezin toen op de Boschwoning, niet vermeld is wanneer hij daar ingetrokken is. Voordien woonde de familie (van) Kester eveneens aan de Woertlaen, zij waren dus buren.
De mogelijkheid bestaat dat Piet van den Ende met zijn gezin niet eens in de boswachterwo-ning annex boerderij woonde en daarmee wel degelijk aan de Woertlaen woonde. Het is toch niet aan te nemen dat het gebied van het zo voorname slot Honselaarsdijk genoemd werd naar het veel lager in aanzien staande buitenhuis "De Hooge Woert". Wanneer en van wie Willem de landerijen aan de Groeneweg heeft gekocht is niet bekend. In het Rijksarchief zijn wel alle archieven van de Zuid-Hollandse notarissen ondergebracht, maar als je te weinig houvast hebt wat de naam van een notaris betreft hebt is het ondoenlijk om het op te zoeken, de bekende speld in de hooiberg. Willem van den Ende tenslotte overleefde zijn moeder slechts enkele jaren. Hoe anders zou de geschiedenis van de familie zich ontrolt hebben als hij in Honselersdijk gebleven was?.
Willem Pietersz van den Ende was sinds zijn huwelijk in 1803 gevestigd aan de Groeneweg. In de huwelijksakte wordt nog gesproken als zijnde 'Jongeman van Naaldwijk'. Op 21 januari 1818 kocht hij van de in Naaldwijk wonende Cornelis van Luijck een perceel 'teelland' ter grootte van 7 morgen 5 hond. Dat land lag ten noorden van de oprijlaan naar de boerderij en hij betaalde daarvoor 1850. Dat de notaris braaf naar zijn woning kwam om daar de koopakte te laten passeren toont aan dat hij een belangrijke man was. Op dit gekochte land verrezen later de tuinderijen van zijn achterachterkleinzonen Wim en Kees van den Ende.

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella*1804 's-Gravenzande [zh] 1847 Naaldwijk [zh] 43
Barbara*1805 's-Gravenzande [zh] 1869 Poeldijk [zh] 63
Adrianus~1806 Naaldwijk [zh] 1883 Naaldwijk [zh] 7711 
Gerardus*1807 's-Gravenzande [zh] 1858 Monster [zh] 5011 
Joanna*1809 Naaldwijk [zh] 1841 Naaldwijk [zh] 31
Maria*1810 Naaldwijk [zh] 1860 Zoetermeer [zh] 49
Alida*1812 's-Gravenzande [zh] 1854 Naaldwijk [zh] 42
Maria*1813 's-Gravenzande [zh] 1813 's-Gravenzande [zh] 0
Wilhelmina*1815 's-Gravenzande [zh] 1828 's-Gravenzande [zh] 13
10 Doodgeb. dochter*1816 's-Gravenzande [zh]   0
11 Pieter*1818 's-Gravenzande [zh] 1842 Oudenbosch [nb] 24
12 Doodgeb. zoon*1819 's-Gravenzande [zh]   0
13 Doodgeb. dochter*1822 's-Gravenzande [zh]   0


Adrianus van Leeuwen
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adrianus van Leeuwen, geb. te De Lier [zh] op 17 jan 1793, ged. te Schipluiden [zh] op 17 jan 1793, Bouwman, ovl. (71 jaar oud) te Wateringen [zh] op 25 dec 1864.

tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te De Lier [zh] op 23 apr 1817
met

Adriaantje Cornelisdr. Heynsbroek, dr. van Cornelis Heynsbroek (bouwman) en Ariaantje Janse Stravers, ged. te Schipluiden [zh] op 22 jul 1794, Dienstmaagd, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Naaldwijk [zh] (akte 96) op 6 dec 1853.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1818 Maasland [zh] 1908 Naaldwijk [zh] 9011 


Adriaantje Cornelisdr. Heynsbroek
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriaantje Cornelisdr. Heynsbroek, ged. te Schipluiden [zh] op 22 jul 1794, Dienstmaagd, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Naaldwijk [zh] (akte 96) op 6 dec 1853.

tr. (resp. ongeveer 22 en 24 jaar oud) te De Lier [zh] op 23 apr 1817
met

Adrianus van Leeuwen, zn. van Andries Jacobsz van Leeuwen en Marijtje Arise van den Bosch, geb. te De Lier [zh] op 17 jan 1793, ged. te Schipluiden [zh] op 17 jan 1793, Bouwman, ovl. (71 jaar oud) te Wateringen [zh] op 25 dec 1864.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1818 Maasland [zh] 1908 Naaldwijk [zh] 9011