Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en

Henricus van Elderen
 
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Henricus van Elderen, geb. te Best [nb] op 5 mei 1856, winkelier en koopman, winkelier/koopman + bode, ovl. (52 jaar oud) te Best [nb] op 25 dec 1908.

tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (1) te Best [nb] op 29 mei 1884
met

Johanna Maria van Kasteren, dr. van Cornelis van Kasteren (klompmaker) en Joanna van Rooij, geb. te Best [nb] op 30 aug 1853 vermoedelijk, ovl. (35 jaar oud) te Best [nb] op 7 apr 1889.

tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) te Best [nb] op 26 apr 1890
met

Adriana Saris, dr. van Petrus Antonius Saris en Johanna Maria Storms, geb. te Best [nb] op 19 feb 1860, ovl. (73 jaar oud) te Best [nb] op 14 okt 1933.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella*1894 Best [nb] †1967 Eindhoven [nb] 7211 


Adriana Saris
 
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Adriana Saris, geb. te Best [nb] op 19 feb 1860, ovl. (73 jaar oud) te Best [nb] op 14 okt 1933.

tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Best [nb] op 26 apr 1890
met

Henricus van Elderen, zn. van Hendricus van Elderen (handelaar) en Allegonda Oppers, geb. te Best [nb] op 5 mei 1856, winkelier en koopman, winkelier/koopman + bode, ovl. (52 jaar oud) te Best [nb] op 25 dec 1908, tr. (1) met Johanna Maria van Kasteren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella*1894 Best [nb] †1967 Eindhoven [nb] 7211 


Jan Jillerts
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jan Jillerts , ovl. voor 24 jun 1779.

tr. te Pingjum [fr] op 26 feb 1730
met

Antje Lieuwes , dr. van Lieuwe Piers (landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714),) en Gaatske Saecklesdr. , ovl. te Pingjum [fr] voor 24 jun 1783

Huibertje Kriek
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Huibertje Kriek, geb. te Hardinxveld [nb] op 8 nov 1868, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1951, begr. te Hoek van Holland [zh] op 3 mrt 19511.

tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21 jul 1888
met

Foppe Seekles, zn. van Oepke Sipkes Saekeles en Aafke Foppes van Gunst, geb. te Kimswerd [fr] op 31 jan 1863, varensgezel, bootwerker, transport-arbeider, stuurman bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "President van Heel" (1895-1922), Transportarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 11 mrt 1945, begr. te Gorinchem [zh] later herbegraven in Hoek van Holland op 16 mrt 19451.

 
.
Foppe Seekles vervulde van 12.5.1886 tot 11.5.1893 zijn militaire diensttijd als lengte1.737, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond,ronde kin, blonde haren en wenkbrauwen, laatste woonplaats Harlingen; bijbeeindiging diensttijd paspoort en bewijs van goed gedrag afgegeven; de naam FoppeSeekles was onverbrekelijk verbonden met het Nederlandse reddingswezen; wat DorusRijkers voor Den Helder is geweest, was Foppe Seekles voor Hoek van Holland; hijbehoorde tot dat troepje wakkere kerels, dat altijd weer eigen leven veil had, omdat van anderen te redden; als langs de Hollandse kusten de noodklok luidde, alsde woedende Noordwester op de lage stranden beukte en het sein "schip in nood" gegeven was, trok Foppe er op uit; dan trotseerde hij de kokende branding en de het redden van schipbreukelingen; Foppe, die Fries van geboorte was, voer in zijn jongensjaren met zijn vader op de Zuiderzee en later op bijna alle Nederlandse binnenwateren; spoedig trad hij echter in dienst van de Zuidhollandse Maatschappij tot het redden van schipbreukelingen en werd hij op de stoomreddingsboot "President van Heel", welke te Hoek van Holland gestationneerd was, geplaatst; gedurende zeven en twintig jaar, van 1895 tot en met 1921, heeft hij als stuurman op deze reddingsboot gevaren en bij ontelbare scheepsrampen stond hij op zijn post; hij hield zeer nauwkeurig in een logboek bij welke reddingen verricht werden, meestal onder zιιr slechte omstandigheden; het zou hier te ver voeren, al deze scheepsrampen te vermelden, doch de bekenste daarvan was ongetwijfeld de stranding van de Engelse Harwichboot "Berlin", op de Noorderpier in de nacht van 21 februari 1907; bij deze ramp verloren 129 mensen het leven, slechts vijftien konden er door Foppe en zijn mannen aan boord genomen worden; een zeer grote bijzonderheid is wel het feit, dat in al die jaren van zijn reddersloopbaan er geen enkel ongeluk met de reddingsboot gebeurde; het was daarom wel zeer tragisch, dat een jaar na zijn afscheid, in October 1921, de "President van Heel" tijdens vliegend stormweer op het Zuiderhoofd bij Hoek van Holland geworpen werd, waarbij slechts van ιιn der opvarenden het leven kon worden gered en enkele jaren later op 16 januari 1929, de "President der Nederlanden" met man en muis verging; op 72 jarige leeftijd nam Foppe afscheid, doch zijn hart bleef bij het water, want zijn eerste wandeling 's -morgens was steeds naar de haven van Hoek van Holland en later toen hij naar Gorinchem was geλvacueerd, zocht hij nog steeds de waterkant op; helaas sloopte een ernstige ziekte de laatste jaren zijn krachten; in zijn lange loopbaan nam Seekles deel aan de redding van 564 mensenlevens; dat het kranige werk van deze stoere Hollanders wijd en zijd werd gewaardeerd, blijkt wel uit de vele bewijzen die hij naliet bij zijn overlijden; - een foto met opschrift van een Duitse toneelspeelster Johanna Gδbler uit Elberfeld, aan wier redding Foppe zelf een groot aandeel had; want terwijl hij in de woelige baren het roer van de boot hield, zag hij op de golven iets drijven, dat in de richting van de boot kwam; Foppe aarzelde geen ogenblik, sloeg een touw om een arm en liet zich hierna ver over boord zakken, waarna hij het genoegen smaakte, de dame te kunnen grijpen en geholpen door zijn kameraden aan boord van de reddingsboot te krijgen; hij accepteerde deze foto alleen, wanneer Johanna er op afgebeeld stond, zoals hij haar redde; met losse haren en in haar nachtkleding; - een fraai 18 karaats gouden horloge met ketting, hem geschonken door mevr. wed. de President van Heel; - de kleine zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1901), in verband met de redding van slechts 6 van de 23 opvarenden van het Nederlandse stoomschip "Holland" op 28 januari 1901; - de grote zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1903), als erkenning in diverse reddingen in 1903; - een bronzen reddingsmedaille van de Franse regering (1903), voor moed en zelfopoffering betoond bij de redding van Franse onderdanen van de vissersboot uit Boulogne "President Carnot", die op 4 oktober 1903 verging bij de ingang van de Maas; - de zilveren medaille verbonden aan de huisorde van Orde (1905), hem verleend door H.M. Koningin Wilhelmina "voor verdienste"; - de zilveren medaille van verdienste (1907), hem verleend door de koningin-moeder, H.M. Koningin Emma, naar aanleiding van zijn moedig en menslievend gedrag bij de redding op 21, 22 en 23 februari 1907 van opvarenden van het stoomschip "Berlin"; tevens ontving hij een beloning van 100 gulden; - een medaille van de Engelse regering, voor de redding van de schipbreukelingen van de "Berlin"; - de Orde van Oranje Nassau, verleend door Koningin-Moeder Emma.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oepke*1889 Sliedrecht [zh] †1973 Delft [zh] 84
Huibertje*1890 's-Gravenzande [zh] †1975 's-Gravenhage [zh] 85
Leendert*1891 's-Gravenzande [zh] †1973 Vlaardingen [zh] 82
Foppe*1892 's-Gravenzande [zh] †1892 's-Gravenzande [zh] 0
Foppe*1893 's-Gravenzande [zh] †1893 's-Gravenzande [zh] 0
Janna*1895 's-Gravenzande [zh] †1895 's-Gravenzande [zh] 0
Foppe*1897 's-Gravenzande [zh] †1904 's-Gravenzande [zh] 6
Janna*1899 's-Gravenzande [zh] †1957 Rotterdam [zh] 57
Bertus*1902 's-Gravenzande [zh] †1989 Hoek van Holland [zh] 87
10 Elisabeth*1907 's-Gravenzande [zh] †2002 Koudekerke (Veere) [ze] 95
11 Foppe*1909 's-Gravenzande [zh] †1991 Roden [dr] 82Bronnen:
1.Familiegraf (Z03762), Type: Graf, Naam kerkhof: Algemene Begraafplaats Hoek van Holland, Kerkhof: Hoek van Holland [zh]

Arie Boon
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arie Boon, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 jun 1868, Varensgezel/Bootwerker, ovl. (85 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 5 okt 1953, begr. te Hoek van Holland [zh] op 8 okt 1953.

tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Monster [zh] op 7 dec 1889 Gerrit Boon, 33jr arbeider, broeder des mans, Jan Jonker, 23jr arbeider, Arie van der Kruk, 58jr kastelein, Arianus Johannes Leendert Schellevis, 26 jr arbeider
met

Petronella Wilhelmina Langelaan, dr. van Pieter Langelaan (scheepmaker) en Wilhelmina van Straten, geb. te Monster [zh] op 26 apr 1869, ovl. (84 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 14 sep 1953, begr. te Hoek van Holland [zh] op 16 sep 1953.

 
.
hij is arbeidsongeschikt geraakt op 27-jarige leeftijd ten gevolge van een hersenoperatie.
In de militieregisters van Zuid-Holland, 's-Gravenzande, vinden we Arie onder lotingsnummer 5. Hieruit blijkt dat hij op 22-03-1888 werd gekeurd en vrijgesteld werd voor de dienstplicht wegens broederdienst. Bij de keuring was 1m. 724mm. lang en luidde zijn signalement: Aangezicht: vol; Voorhoofd: gewoon; Ogen: bruin; Neus: gewoon; Mond: gewoon; Kin: rond; Haar en wenkbrauwen: bruin.
Arie Boon. -Geboren 24-06-1868. -Ouders: Gerrit Boon en Neeltje Storm, beiden overleden. -Gehuwd met Petronella Wilhelmina Langelaan. -Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, waarvan de zonen alle op zee zijn. Boon. ging reeds op 13 jarige leeftijd naar zee.
Gedurende 10 jaar heeft hij gevaren bij de koopvaardij en de visscherij; daarna werd hij bootwerker bij de fa. Hudig en Pieters te Hoek van Holland. In 1891 trad hij in dienst bij de Z.H. Reddingmij. op de reddingbooten "President van Heel" en "Prins der Nederlanden", waaraan hij 27 jaren verbonden is geweest.
In dit tijdperk heeft B. bij ongeveer 100 schipbreuken hulp verleend, terwijl hij 568 menschen heeft helpen redden.
B. ontving de volgende onderscheidingen:.
Huisorde van H.M. de Koningin; de medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nasau;.
medaille van H.M. de Koningin; medaille van H.M. de Koningin-Moeder; medaille van de Engelsche regeering; medaille van de Fransche regeering; twee medailles van de Z.H.R. Mij, benevens het onderscheidingsteeken voor verrichte reddingen.
bron: Boek: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld. Uitgegeven door van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam 1938.
De hierboven genoemde "twee medailles van de Z.H.R. Mij" werden hem uitgereikt in 1901 en 1903. Dit waren zilveren medailles.
bron:Gedenkschrift 1824-1924 Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam.
Mensenredder Arie Boon 80 jaar.
Donderdag 24 Juni viert de oud mensenredder Arie Boon in Hoek van Holland zijn 80ste verjaardag.
Hij behoort met Pieter Hoogemoed tot de enige thans nog in leven zijnde leden van de oude garde van de Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen.
Boon is, evenals zijn 79-jarige vrouw, met wie hij bijna een halve eeuw getrouwd is, nog zeer goed bij de pinken en alles, wat hij gedurende de 26 jaren, dat hij in dienst was bij de reddingsmij. heeft meegemaakt, herinnert hij zich nog zeer levendig. in 1895 werd hij matroos op de nieuwe - de later zo jammerlijke verongelukte - stoomreddingboot "President van Heel." de eerste tocht die hij meemaakte, was de reddingspoging van de 28 opvarenden van het Engelse zeilschip "Waterloo", dat bij Goeree in nood verkeerde. Het was toen een prachtig succes, dat ondanks het noodweer alle schipbreukelingen veilig aan wal gezet konden worden. Ook de Berlinramp van 21 Februari 1907 ligt nog vers in het geheugen van de jarige.
Boon weet, dat iedere tocht niet met een even groot succes beloond werd, maar in al deze jaren wisten zijn maats en hij niet minder dan 568 mensenlevens van de dood te redden.
Zo nu en dan, wanneer een belangstellende hem opzoekt, toont hij met gepaste trots de vele onderscheidingen, medailles en andere blijken van waardering, die hem ten deel vielen. En dat zal hij deze Donderdag wel weer moeten doen.
bron:Krantenknipsel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1890 's-Gravenhage [zh] †1981 Naaldwijk [zh] 91


Petronella Wilhelmina Langelaan
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Petronella Wilhelmina Langelaan, geb. te Monster [zh] op 26 apr 1869, ovl. (84 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 14 sep 1953, begr. te Hoek van Holland [zh] op 16 sep 1953.

 • Moeder:
  Wilhelmina van Straten, dr. van Nicolaas van Straten en Wilhelmina Bouwman, geb. te Monster [zh] op 29 jan 1843, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21 okt 1907, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 22 mrt 1862, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 5 dec 1865) met Jacob Breggeman, zn. van Pieter Breggeman en Sophia Broekman, geb. te Monster [zh] op 31 mrt 1841, ovl. (56 jaar oud) te Middelburg [ze] op 24 feb 1898.
  vlg. BS zou hij gewoond hebben op Lijnbaan 18, en was hij invalide.
  Jacob Breggeman en Wilhelmina van Straten
  Vonnis rechtbank 's-Gravenhage dd. 5-12-1862, echtscheidingsakte gem. Monster nr. 15 dd. 4-6-1866: akte van ontbinding van een huwelijk tussen Jacob Breggeman, gedetineerd in het tuchthuis te Leeuwarden en Wilhelmina van Straten. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Monster [zh] op 7 dec 1889 Gerrit Boon, 33jr arbeider, broeder des mans, Jan Jonker, 23jr arbeider, Arie van der Kruk, 58jr kastelein, Arianus Johannes Leendert Schellevis, 26 jr arbeider
met

Arie Boon, zn. van Gerrit Boon en Neeltje Storm, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 jun 1868, Varensgezel/Bootwerker, ovl. (85 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 5 okt 1953, begr. te Hoek van Holland [zh] op 8 okt 1953.

 
.
hij is arbeidsongeschikt geraakt op 27-jarige leeftijd ten gevolge van een hersenoperatie.
In de militieregisters van Zuid-Holland, 's-Gravenzande, vinden we Arie onder lotingsnummer 5. Hieruit blijkt dat hij op 22-03-1888 werd gekeurd en vrijgesteld werd voor de dienstplicht wegens broederdienst. Bij de keuring was 1m. 724mm. lang en luidde zijn signalement: Aangezicht: vol; Voorhoofd: gewoon; Ogen: bruin; Neus: gewoon; Mond: gewoon; Kin: rond; Haar en wenkbrauwen: bruin.
Arie Boon. -Geboren 24-06-1868. -Ouders: Gerrit Boon en Neeltje Storm, beiden overleden. -Gehuwd met Petronella Wilhelmina Langelaan. -Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, waarvan de zonen alle op zee zijn. Boon. ging reeds op 13 jarige leeftijd naar zee.
Gedurende 10 jaar heeft hij gevaren bij de koopvaardij en de visscherij; daarna werd hij bootwerker bij de fa. Hudig en Pieters te Hoek van Holland. In 1891 trad hij in dienst bij de Z.H. Reddingmij. op de reddingbooten "President van Heel" en "Prins der Nederlanden", waaraan hij 27 jaren verbonden is geweest.
In dit tijdperk heeft B. bij ongeveer 100 schipbreuken hulp verleend, terwijl hij 568 menschen heeft helpen redden.
B. ontving de volgende onderscheidingen:.
Huisorde van H.M. de Koningin; de medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nasau;.
medaille van H.M. de Koningin; medaille van H.M. de Koningin-Moeder; medaille van de Engelsche regeering; medaille van de Fransche regeering; twee medailles van de Z.H.R. Mij, benevens het onderscheidingsteeken voor verrichte reddingen.
bron: Boek: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld. Uitgegeven door van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam 1938.
De hierboven genoemde "twee medailles van de Z.H.R. Mij" werden hem uitgereikt in 1901 en 1903. Dit waren zilveren medailles.
bron:Gedenkschrift 1824-1924 Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam.
Mensenredder Arie Boon 80 jaar.
Donderdag 24 Juni viert de oud mensenredder Arie Boon in Hoek van Holland zijn 80ste verjaardag.
Hij behoort met Pieter Hoogemoed tot de enige thans nog in leven zijnde leden van de oude garde van de Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen.
Boon is, evenals zijn 79-jarige vrouw, met wie hij bijna een halve eeuw getrouwd is, nog zeer goed bij de pinken en alles, wat hij gedurende de 26 jaren, dat hij in dienst was bij de reddingsmij. heeft meegemaakt, herinnert hij zich nog zeer levendig. in 1895 werd hij matroos op de nieuwe - de later zo jammerlijke verongelukte - stoomreddingboot "President van Heel." de eerste tocht die hij meemaakte, was de reddingspoging van de 28 opvarenden van het Engelse zeilschip "Waterloo", dat bij Goeree in nood verkeerde. Het was toen een prachtig succes, dat ondanks het noodweer alle schipbreukelingen veilig aan wal gezet konden worden. Ook de Berlinramp van 21 Februari 1907 ligt nog vers in het geheugen van de jarige.
Boon weet, dat iedere tocht niet met een even groot succes beloond werd, maar in al deze jaren wisten zijn maats en hij niet minder dan 568 mensenlevens van de dood te redden.
Zo nu en dan, wanneer een belangstellende hem opzoekt, toont hij met gepaste trots de vele onderscheidingen, medailles en andere blijken van waardering, die hem ten deel vielen. En dat zal hij deze Donderdag wel weer moeten doen.
bron:Krantenknipsel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1890 's-Gravenhage [zh] †1981 Naaldwijk [zh] 91


Wilhelmus Adrianus van den Ende
 
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Wilhelmus Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 21 apr 1845, Tuinder, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 mei 1915, begr. te Naaldwijk [zh] op 18 mei 1915.

tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Veur [zh] op 26 apr 1872
met

Elisabet Verdegaal, dr. van Jacobus Verdegaal en Wilhelmina van der Voort, geb. te Veur [zh] op 12 jan 1851, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 mrt 1929, begr. te Naaldwijk [zh] op 23 mrt 1929.

 
.
Willems grondgebied besloeg niet slechts de weilanden in de omgeving van de boerderij "Kostverloren" in het gelijknamige gebied, maar besloegen ook een zeer groot gedeelte van de zo geheten polder "Het Olyblok" Zijn akkers strekten zich uit van de Groeneweg tot de huidige Galgeweg. Zijn oudste zoon nam vermoedelijk na diens huwelijk in 1911 de boerderij over. Willem trok met zijn gezin daarom naar een nieuwe woning op de andere zijde van zijn landerijen aan de huidige Galgeweg, daar ging hij meer tuinieren dan boeren. Zijn oudoom Maarten was daar al gevestigd geweest. Destijds heette het daar Wijk B, nr. 215.
Op de foto uit 1913 zien we het gezin van Willem en Elisabet voor hun huis afgebeeld. Op de steen in de muur staat W. van den Ende en E. Verdegaal.
Na de dood van Willem van den Ende woonde Elisabet Verdegaal met haar kinderen Joop, die tuinder en hoofd van het gezin was, Lena en Jan van den Ende in wijk B op nr. 215, daar is zij ook overleden. Later werd dit Leeweg 20 en dan Galgeweg te 'sGravenzande. Tot ver na de tweede wereldoorlog voerde een pad naast deze woning naar de Groene-weg, thans wonen daar nog 2 kleinzonen en een achterkleinzoon. Volgens het testament van Willem was dit pad ook zijn eigendom. Merkwaardigerwijze worden deze drie kinderen geen enkele maal meer vermeld in het bevolkingsregister. Het wijknummer van de boerderij Kostverloren is talloze malen gewijzigd. In 1925 kreeg hij het huisnummer 35.
Op de topografische kaart bijgewerkt tot 1912 zien we de boerderij "Kostverloren" met de bijgebouwen ligt onder de woorden . Aan weerszijden van de oprijlaan liggen de kavels weilanden waarop de tuinen van Wim. Kees en Adriaan van den Enden zijn ontstaan. Aan de overzijde van de Groeneweg, van de woorden tot de Leeweg bij , liggen de uitgestrekte akkers van de Van de Ende's. De polder "Olie- of Olyblok" ligt uitsluitend rechts van de Groeneweg. Waar abusievelijk het woord staat heet in werkelijkheid "Kostverlo(o)ren". Volgens zeggen stamt Kostverloren van een dijkdoorbraak van de Lee en zegt als zodanig al genoeg. De Lee-of Galgeweg vormde ooit een dijk van die voormalige vloedkreek. Duidelijk is het pad te zien tussen de twee wegen. Schuin rechts onder staat de latere woning van Willem van den Ende en Elisabet Verdegaal. Thans is het wegje nog enige honderden meters lang. Er wonen nog twee kleinzonen en een achterkleinzoon van Willem aan het laantje.

Uit dit huwelijk 19 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1873 's-Gravenzande [zh] †1874 's-Gravenzande [zh] 0
Jacobus*1874 's-Gravenzande [zh] †1874 's-Gravenzande [zh] 0
Adrianus*1875 's-Gravenzande [zh] †1876 's-Gravenzande [zh] 1
Mina*1876 's-Gravenzande [zh] †1944 Schiedam [zh] 68
Adrianus*1877 's-Gravenzande [zh] †1951 's-Gravenzande [zh] 7312 
Mietje*1878 's-Gravenzande [zh] †1945 Delft [zh] 66
Koos*1879 's-Gravenzande [zh] †1947 Naaldwijk [zh] 67
Sjaan*1880 's-Gravenzande [zh] †1917 Naaldwijk [zh] 36
Klaas*1882 's-Gravenzande [zh] †1930 's-Gravenzande [zh] 4812 
10 Wilhelmus*1883 's-Gravenzande [zh] †1883 's-Gravenzande [zh] 0
11 Josephus*1884 's-Gravenzande [zh] †1885 's-Gravenzande [zh] 0
12 Anna*1885 's-Gravenzande [zh] †1886 's-Gravenzande [zh] 0
13 Margaretha*1885 's-Gravenzande [zh] †1886 's-Gravenzande [zh] 0
14 Willem*1886 's-Gravenzande [zh] †1887 's-Gravenzande [zh] 0
15 Joop*1887 's-Gravenzande [zh] †1963 's-Gravenzande [zh] 75
16 Willem*1889 's-Gravenzande [zh] †1973 's-Gravenzande [zh] 8411 
17 Helena*1890 's-Gravenzande [zh] †1956 's-Gravenzande [zh] 66
18 Jans*1895 's-Gravenzande [zh] 1932 's-Gravenhage [zh] 37
19 Jan*1897 's-Gravenzande [zh] †1982 Delft [zh] 84


Elisabet Verdegaal
 
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Elisabet Verdegaal, geb. te Veur [zh] op 12 jan 1851, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 mrt 1929, begr. te Naaldwijk [zh] op 23 mrt 1929.

tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Veur [zh] op 26 apr 1872
met

Wilhelmus Adrianus van den Ende, zn. van Adrianus van den Ende en Maria Arisdr. (Marijtje) van Leeuwen, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 21 apr 1845, Tuinder, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 mei 1915, begr. te Naaldwijk [zh] op 18 mei 1915.

 
.
Willems grondgebied besloeg niet slechts de weilanden in de omgeving van de boerderij "Kostverloren" in het gelijknamige gebied, maar besloegen ook een zeer groot gedeelte van de zo geheten polder "Het Olyblok" Zijn akkers strekten zich uit van de Groeneweg tot de huidige Galgeweg. Zijn oudste zoon nam vermoedelijk na diens huwelijk in 1911 de boerderij over. Willem trok met zijn gezin daarom naar een nieuwe woning op de andere zijde van zijn landerijen aan de huidige Galgeweg, daar ging hij meer tuinieren dan boeren. Zijn oudoom Maarten was daar al gevestigd geweest. Destijds heette het daar Wijk B, nr. 215.
Op de foto uit 1913 zien we het gezin van Willem en Elisabet voor hun huis afgebeeld. Op de steen in de muur staat W. van den Ende en E. Verdegaal.
Na de dood van Willem van den Ende woonde Elisabet Verdegaal met haar kinderen Joop, die tuinder en hoofd van het gezin was, Lena en Jan van den Ende in wijk B op nr. 215, daar is zij ook overleden. Later werd dit Leeweg 20 en dan Galgeweg te 'sGravenzande. Tot ver na de tweede wereldoorlog voerde een pad naast deze woning naar de Groene-weg, thans wonen daar nog 2 kleinzonen en een achterkleinzoon. Volgens het testament van Willem was dit pad ook zijn eigendom. Merkwaardigerwijze worden deze drie kinderen geen enkele maal meer vermeld in het bevolkingsregister. Het wijknummer van de boerderij Kostverloren is talloze malen gewijzigd. In 1925 kreeg hij het huisnummer 35.
Op de topografische kaart bijgewerkt tot 1912 zien we de boerderij "Kostverloren" met de bijgebouwen ligt onder de woorden . Aan weerszijden van de oprijlaan liggen de kavels weilanden waarop de tuinen van Wim. Kees en Adriaan van den Enden zijn ontstaan. Aan de overzijde van de Groeneweg, van de woorden tot de Leeweg bij , liggen de uitgestrekte akkers van de Van de Ende's. De polder "Olie- of Olyblok" ligt uitsluitend rechts van de Groeneweg. Waar abusievelijk het woord staat heet in werkelijkheid "Kostverlo(o)ren". Volgens zeggen stamt Kostverloren van een dijkdoorbraak van de Lee en zegt als zodanig al genoeg. De Lee-of Galgeweg vormde ooit een dijk van die voormalige vloedkreek. Duidelijk is het pad te zien tussen de twee wegen. Schuin rechts onder staat de latere woning van Willem van den Ende en Elisabet Verdegaal. Thans is het wegje nog enige honderden meters lang. Er wonen nog twee kleinzonen en een achterkleinzoon van Willem aan het laantje.

Uit dit huwelijk 19 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1873 's-Gravenzande [zh] †1874 's-Gravenzande [zh] 0
Jacobus*1874 's-Gravenzande [zh] †1874 's-Gravenzande [zh] 0
Adrianus*1875 's-Gravenzande [zh] †1876 's-Gravenzande [zh] 1
Mina*1876 's-Gravenzande [zh] †1944 Schiedam [zh] 68
Adrianus*1877 's-Gravenzande [zh] †1951 's-Gravenzande [zh] 7312 
Mietje*1878 's-Gravenzande [zh] †1945 Delft [zh] 66
Koos*1879 's-Gravenzande [zh] †1947 Naaldwijk [zh] 67
Sjaan*1880 's-Gravenzande [zh] †1917 Naaldwijk [zh] 36
Klaas*1882 's-Gravenzande [zh] †1930 's-Gravenzande [zh] 4812 
10 Wilhelmus*1883 's-Gravenzande [zh] †1883 's-Gravenzande [zh] 0
11 Josephus*1884 's-Gravenzande [zh] †1885 's-Gravenzande [zh] 0
12 Anna*1885 's-Gravenzande [zh] †1886 's-Gravenzande [zh] 0
13 Margaretha*1885 's-Gravenzande [zh] †1886 's-Gravenzande [zh] 0
14 Willem*1886 's-Gravenzande [zh] †1887 's-Gravenzande [zh] 0
15 Joop*1887 's-Gravenzande [zh] †1963 's-Gravenzande [zh] 75
16 Willem*1889 's-Gravenzande [zh] †1973 's-Gravenzande [zh] 8411 
17 Helena*1890 's-Gravenzande [zh] †1956 's-Gravenzande [zh] 66
18 Jans*1895 's-Gravenzande [zh] 1932 's-Gravenhage [zh] 37
19 Jan*1897 's-Gravenzande [zh] †1982 Delft [zh] 84


Cornelis Meewisse
 
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelis Meewisse, geb. te Voorburg [zh] op 8 jul 1850, Schipper, tapper, ovl. (80 jaar oud) te Voorburg [zh] op 9 jul 1930.

tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Voorburg [zh] op 27 jul 1877
met

Catharina van Leeuwen, dr. van Johannes van Leeuwen en Martina van Hagen, geb. te Delft [zh] op 31 jul 1851, ovl. (84 jaar oud) te Voorburg [zh] op 23 dec 1935.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1886 Voorburg [zh] †1944 's-Gravenzande [zh] 5712 


Catharina van Leeuwen
 
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Catharina van Leeuwen, geb. te Delft [zh] op 31 jul 1851, ovl. (84 jaar oud) te Voorburg [zh] op 23 dec 1935.

tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Voorburg [zh] op 27 jul 1877
met

Cornelis Meewisse, zn. van Gerardus (Gerrit) Meewisse en Cornelia Knijn, geb. te Voorburg [zh] op 8 jul 1850, Schipper, tapper, ovl. (80 jaar oud) te Voorburg [zh] op 9 jul 1930.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1886 Voorburg [zh] †1944 's-Gravenzande [zh] 5712 


Hendricus Joannes Janssen
 
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hendricus Joannes Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 jan 1852, ged. te Naaldwijk [zh] op 23 jan 1852, Tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 21 feb 1940, begr. te Poeldijk [zh] op 24 feb 1940.

 • Vader:
  Johannes Franciscus Janssen, zn. van Henricus Janssen en Allegonda Beckers (dienstbode), geb. te Hof van Delft [zh] op 29 mrt 1825, Tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 29 okt 1910, begr. te Poeldijk [zh] op 2 nov 1910, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 8 sep 1850.
 
 • Moeder:
  Maria Klaasdr. van der Knaap, dr. van Nicolaas Jacobse van der Knaap en Catharina van Leeuwen, geb. te Poeldijk [zh] op 20 aug 1814, ged. te Poeldijk [zh] op 20 aug 1814, ovl. (92 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 23 jan 1907, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 6 jun 1840 met Willem van Paasen, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 okt 1815, ovl. (33 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 jul 1849.
  van Johannes kan gezegd worden dat hij een blij en opgeruimd karakter had; in vier maanden tijd verloor hij zijn vader en moeder, toen hij zelf pas 18 jaar was; "Als ik zwarigheid in mijn leven wil hebben, zet ik een ijzeren pot op mijn hoofd"; zijn vaders tuin werd bij diens dood verkocht en Jan ging bij anderen werken; eerst bij Willem de Bruin op de Hollewetering; omdat Jan de geldmiddelen niet bezat om een remplaηant te nemen, ging hijzelf in 1845 de militaire dienst in, werd echter met al de andere soldaten na drie maanden naar huis gestuurd omdat de aardappelen te duur werden; dat jaar was er voor het eerst kwaad in de aardappelen uigebroken, waardoor de markt zo schaars en duur werd, dat de Nederlandse Staat zijn soldaten niet langer kon onderhouden; Jan werd tuinknecht bij de weduwe van Ruyven op de Wateringseweg, Poeldijk; vervolgens bij Klaas van Veen op de Vredebestlaan nabij Frankrijksbrug; hij trouwde Maria van der Knaap en werd door dit huwelijk tuinder op de plaats waar nu de kerk staat; toen Jan 80 jaar was moest hij wegens dit onderging hij zonder verdoving; hij stierf, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Monster [zh] op 7 okt 1882, kerk.huw. te Monster [zh] op 11 okt 1882
met

Wilhelmina van Heiningen, dr. van Petrus van Heyningen en Gerarda (Gerritje) van Vliet, geb. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ged. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 sep 1929, begr. te Poeldijk [zh] op 9 sep 1929.

 
.
Hein is geboren in de Dijkstraat in Honselersdijk, waar nu de RK-kerk staat; op 14-10-1878 kocht zijn vader een stuk laag akkerland, bijna 4 hectare groot voor de som van F. 17.000,--; dit land, gelegen aan de Strijp - Middelbroekweg, behoorde tot 1854 toe aan de adellijke familie Rijckevorsel, werd toen door Jan Nederpelt voor F. 6.000,-- gekocht; deze liet midden door het land een brede tuinsloot graven, verbonden met het boezemwater, de Strijp; hierdoor kwam een pad op de Strijpkade te vervallen en een breed rijslag, ongeveer 60 meter van de Strijp verwijderd en parallel daarmee; het gevolg was de existens van de Strijplaan (overigens nu weer verdwenen door de oprukkende veiling); toen Hein begon te tuinen was het land nog vol diepe sloten en was zo laag, dat jongens vanaf de kade naar beneden konden rollen; er valt bij benadering niet te schatten met hoeveel vrachten zand en bagger Hein dit land heeft opgehoogd; voor de helft maakte hij er aalbessen beneden- en appelen en peren als bovenbomen; hij bouwde twee lange muren vanaf de Strijplaan tot aan de Strijp, waar hij druiven tegen plantte; die werden eerst met losse ramen beschermd en rond 1900 door muurkassen, toen lessenaars genoemd; in de zomer werkte hij drie maanden van vier uur in de ochtend tot acht uur in de avond; de producten werden door schippers opgehaald voor de markten in Rotterdam en Leiden; de opbrengst was in de tachtiger jaren zo laag, dat zijn jaarlijkse omzet ver beneden de F. 1.000,-- lag; in 1910 werd de een helft voor zoon Jan, de andere helft voor zijn ander zoon Piet; zelf verhuisde hij met vrouw en kinderen op 19-1-1910 naar de Wateringseweg in Poeldijk, waar hij de tuin van zijn kinderloze zwager Jan Buis vierkant en eerlijk, huiselijk; een harde werker, maar rustig en beheerst in de omgang, uiterst kies in gesprek, streng en stipt voor zichzelf en zijn gezin, diep vroom; Hein is medeoprichter van de R.K. Boerenleenbank te Naaldwijk.

Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1883 Honselersdijk [zh] †1982 Honselersdijk [zh] 9913 
Petrus*1884 Honselersdijk [zh] †1981 Honselersdijk [zh] 9614 
Maria*1886 Honselersdijk [zh] †1918 Poeldijk [zh] 32
Gerarda*1888 Naaldwijk [zh] †1978 Naaldwijk [zh] 90
Cornelis*1889 Honselersdijk [zh] †1982  93
Hendrikus*1891 Naaldwijk [zh] †1893 Naaldwijk [zh] 2
Allegonda*1892 Honselersdijk [zh] †1984 Naaldwijk [zh] 92
Petronella*1894 Honselersdijk [zh] †1987 Naaldwijk [zh] 92
Jacobus*1896 Honselersdijk [zh] †1996 's-Gravenzande [zh] 10013 
10 Anna*1897 Honselersdijk [zh] †1988 Poeldijk [zh] 91
11 Wilhelmina*1898 Honselersdijk [zh] †1971 Honselersdijk [zh] 72
12 Henricus*1900 Honselersdijk [zh] †1984 Poeldijk [zh] 84
13 Johanna*1901 Naaldwijk [zh] †1903 Naaldwijk [zh] 1
14 Leonardus*1904 Naaldwijk [zh] †1906 Naaldwijk [zh] 1


Wilhelmina van Heiningen
 
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Wilhelmina van Heiningen, geb. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ged. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 sep 1929, begr. te Poeldijk [zh] op 9 sep 1929.

 
 

tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Monster [zh] op 7 okt 1882, kerk.huw. te Monster [zh] op 11 okt 1882
met

Hendricus Joannes Janssen, zn. van Johannes Franciscus Janssen en Maria Klaasdr. van der Knaap, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 jan 1852, ged. te Naaldwijk [zh] op 23 jan 1852, Tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 21 feb 1940, begr. te Poeldijk [zh] op 24 feb 1940.

 
.
Hein is geboren in de Dijkstraat in Honselersdijk, waar nu de RK-kerk staat; op 14-10-1878 kocht zijn vader een stuk laag akkerland, bijna 4 hectare groot voor de som van F. 17.000,--; dit land, gelegen aan de Strijp - Middelbroekweg, behoorde tot 1854 toe aan de adellijke familie Rijckevorsel, werd toen door Jan Nederpelt voor F. 6.000,-- gekocht; deze liet midden door het land een brede tuinsloot graven, verbonden met het boezemwater, de Strijp; hierdoor kwam een pad op de Strijpkade te vervallen en een breed rijslag, ongeveer 60 meter van de Strijp verwijderd en parallel daarmee; het gevolg was de existens van de Strijplaan (overigens nu weer verdwenen door de oprukkende veiling); toen Hein begon te tuinen was het land nog vol diepe sloten en was zo laag, dat jongens vanaf de kade naar beneden konden rollen; er valt bij benadering niet te schatten met hoeveel vrachten zand en bagger Hein dit land heeft opgehoogd; voor de helft maakte hij er aalbessen beneden- en appelen en peren als bovenbomen; hij bouwde twee lange muren vanaf de Strijplaan tot aan de Strijp, waar hij druiven tegen plantte; die werden eerst met losse ramen beschermd en rond 1900 door muurkassen, toen lessenaars genoemd; in de zomer werkte hij drie maanden van vier uur in de ochtend tot acht uur in de avond; de producten werden door schippers opgehaald voor de markten in Rotterdam en Leiden; de opbrengst was in de tachtiger jaren zo laag, dat zijn jaarlijkse omzet ver beneden de F. 1.000,-- lag; in 1910 werd de een helft voor zoon Jan, de andere helft voor zijn ander zoon Piet; zelf verhuisde hij met vrouw en kinderen op 19-1-1910 naar de Wateringseweg in Poeldijk, waar hij de tuin van zijn kinderloze zwager Jan Buis vierkant en eerlijk, huiselijk; een harde werker, maar rustig en beheerst in de omgang, uiterst kies in gesprek, streng en stipt voor zichzelf en zijn gezin, diep vroom; Hein is medeoprichter van de R.K. Boerenleenbank te Naaldwijk.

Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1883 Honselersdijk [zh] †1982 Honselersdijk [zh] 9913 
Petrus*1884 Honselersdijk [zh] †1981 Honselersdijk [zh] 9614 
Maria*1886 Honselersdijk [zh] †1918 Poeldijk [zh] 32
Gerarda*1888 Naaldwijk [zh] †1978 Naaldwijk [zh] 90
Cornelis*1889 Honselersdijk [zh] †1982  93
Hendrikus*1891 Naaldwijk [zh] †1893 Naaldwijk [zh] 2
Allegonda*1892 Honselersdijk [zh] †1984 Naaldwijk [zh] 92
Petronella*1894 Honselersdijk [zh] †1987 Naaldwijk [zh] 92
Jacobus*1896 Honselersdijk [zh] †1996 's-Gravenzande [zh] 10013 
10 Anna*1897 Honselersdijk [zh] †1988 Poeldijk [zh] 91
11 Wilhelmina*1898 Honselersdijk [zh] †1971 Honselersdijk [zh] 72
12 Henricus*1900 Honselersdijk [zh] †1984 Poeldijk [zh] 84
13 Johanna*1901 Naaldwijk [zh] †1903 Naaldwijk [zh] 1
14 Leonardus*1904 Naaldwijk [zh] †1906 Naaldwijk [zh] 1


Gerardus Cornelius van Mil
 
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerardus Cornelius van Mil, geb. te Maasland [zh] op 17 sep 1857, Bouwman, ovl. (72 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 jan 1930 Gerardus overleed in het bejaardentehuis 'St. Jan' in Wateringen, begr. te Wateringen [zh] op 20 jan 1930.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Maasland [zh] op 26 apr 1882
met

Maria Stolk, dr. van Simon Stolk (bouwman) en Agatha Landsbergen, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 17 dec 1858, ovl. (61 jaar oud) te Maasland [zh] op 9 feb 1920, begr. te Maasland [zh] op 12 feb 1920.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon*1886 De Lier [zh] †1946 Poeldijk [zh] 59
Helena*1898 De Lier [zh] †1982 Naaldwijk [zh] 8313 


Maria Stolk
 
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria Stolk, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 17 dec 1858, ovl. (61 jaar oud) te Maasland [zh] op 9 feb 1920, begr. te Maasland [zh] op 12 feb 1920.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Maasland [zh] op 26 apr 1882
met

Gerardus Cornelius van Mil, zn. van Cornelis van Mil en Petronella Koelewijn, geb. te Maasland [zh] op 17 sep 1857, Bouwman, ovl. (72 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 jan 1930 Gerardus overleed in het bejaardentehuis 'St. Jan' in Wateringen, begr. te Wateringen [zh] op 20 jan 1930.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon*1886 De Lier [zh] †1946 Poeldijk [zh] 59
Helena*1898 De Lier [zh] †1982 Naaldwijk [zh] 8313 


Andreas van de Burgt
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Andreas van de Burgt, geb. te Geldrop [nb] op 2 nov 1823, Wever, ovl. (71 jaar oud) te Someren [nb] op 16 jul 1895.

tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Geldrop [nb] op 29 apr 1852
met

Goverdina van der Linden, dr. van Johannes Francis (Jan) van der Linden en Allegonda van Leeuwen, geb. te Geldrop [nb] op 8 dec 1826, dienstmeid, ovl. (64 jaar oud) te Someren [nb] op 19 aug 1891.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1853 Geldrop [nb] †1915 Heeze [nb] 61
Catharina*1855 Geldrop [nb] †1857 Geldrop [nb] 1
Catharina*1857 Geldrop [nb] †1922 Heeze [nb] 65
Allegonda*1863 Someren [nb] †1937 Someren [nb] 73


Goverdina van der Linden
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Goverdina van der Linden, geb. te Geldrop [nb] op 8 dec 1826, dienstmeid, ovl. (64 jaar oud) te Someren [nb] op 19 aug 1891.

tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Geldrop [nb] op 29 apr 1852
met

Andreas van de Burgt, zn. van Thomas van de Burgt en Catharina Verbeek, geb. te Geldrop [nb] op 2 nov 1823, Wever, ovl. (71 jaar oud) te Someren [nb] op 16 jul 1895.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1853 Geldrop [nb] †1915 Heeze [nb] 61
Catharina*1855 Geldrop [nb] †1857 Geldrop [nb] 1
Catharina*1857 Geldrop [nb] †1922 Heeze [nb] 65
Allegonda*1863 Someren [nb] †1937 Someren [nb] 73


Antonius Verdonschot
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Antonius Verdonschot, geb. te Someren [nb] op 1 feb 1817, Arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Gestel [nb] op 10 nov 1893.

tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) te Someren [nb] op 16 apr 1856
met

Anna Maria Hurkmans, dr. van Johannes Hurckmans en Anna Maria van Deursen, geb. te Someren [nb] op 22 sep 1817, ovl. (65 jaar oud) te Someren [nb] op 1 jul 1883.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina*1857 Someren [nb] †1899 Someren [nb] 42


Anna Maria Hurkmans
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Anna Maria Hurkmans, geb. te Someren [nb] op 22 sep 1817, ovl. (65 jaar oud) te Someren [nb] op 1 jul 1883.

tr. (resp. 38 en 39 jaar oud) te Someren [nb] op 16 apr 1856
met

Antonius Verdonschot, zn. van Wilhelmus Henricus Verdonschot (landbouwer) en Hendrina Johannes Leenen, geb. te Someren [nb] op 1 feb 1817, Arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Gestel [nb] op 10 nov 1893.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina*1857 Someren [nb] †1899 Someren [nb] 42


Hendricus van Elderen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hendricus van Elderen, geb. te Oirschot [nb] op 3 feb 1821, handelaar, Koopman/Landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Best [nb] op 13 apr 1898.

tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Best [nb] op 21 feb 1852
met

Allegonda Oppers, dr. van Cornelis Oppers en Nicolasina van Son, geb. te St. Oedenrode [nb] op 26 dec 1824, ovl. (56 jaar oud) te Best [nb] op 27 mei 1881.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus*1856 Best [nb] †1908 Best [nb] 52


Allegonda Oppers
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Allegonda Oppers, geb. te St. Oedenrode [nb] op 26 dec 1824, ovl. (56 jaar oud) te Best [nb] op 27 mei 1881.

tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Best [nb] op 21 feb 1852
met

Hendricus van Elderen, zn. van Joannes van Elderen en Joanna van Vessem, geb. te Oirschot [nb] op 3 feb 1821, handelaar, Koopman/Landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Best [nb] op 13 apr 1898.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus*1856 Best [nb] †1908 Best [nb] 52