Genealogie Seekles (voorouders van Gaatske Seekles)
Genealogie Seekles (voorouders van Gaatske Seekles)

Generatie I

I.  Sybren Saeckles , wagenaar (= eigenaar van een transportbedrijf met paard en wagens) te Kimswerd (1665), pachter op het stemhebbende erve no. 36 in Arum, ovl. Kimswerd voor 19 sep 1665, otr. Sexbierum op 11 apr 1630, tr. Kimswerd op 27 sep 1630 met Gerls Piersdr , ovl. voor 19 sep 1665. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tet Sybrensdr. , tr. tussen 7 apr 1661 en 21 jun 1661 , (Gescheiden van tafel en bed) met Sicke Jansz. van Bozum
  2.  Antje Sybrensdr. , ovl. voor 19 sep 1665, otr. Kimswerd op 11 jan 1654 met Douwe Siercx. van Slappeterp
  3.  Graetske Sybrensdr. , ovl. voor 22 feb 1666, tr. Wonseradeel op 19 sep 1665 met Hessel Hommesz. van Engwier
  4.  Saeckle Sybrens , geb. Kimswerd tussen 1640 en 1645, volgt II
  5.  Trijntje Sybrensdr. , ged. Kimswerd op 29 aug 1647, tr. (ongeveer 20 jaar oud) Kimswerd op 21 mei 1668 met Antie Gerloffs (Van Lollum)

Generatie II

II.  Saeckle Sybrens , zn. van Sybren Saeckles (I) en Gerls Piersdr, geb. Kimswerd tussen 1640 en 1645, meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698), tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) Kimswerd circa mrt 1665 met Gaats Jansdr.
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sybren Saecklesz. , geb. Kimswerd op 23 sep 1667, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) Pingjum circa 1734, tr. (41 jaar oud) (1) Pingjum op 20 jan 1709 met Oedtje Martens, tr. (50 jaar oud) (2) Pingjum op 10 okt 1717 met Trijntje Piers, otr. (3) Pingjum op 8 sep 1720, tr. (52 jaar oud) Pingjum op 22 sep 1720 met Trijntje Ritsles
  2.  Gerls Saecklesdr. , ged. Kimswerd op 29 mrt 1669, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Pingjum circa 6 mei 1728. 
  3.  Gaatske Saecklesdr. , geb. circa 1672, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1738, volgt III
  4.  Reinsk(e) Saecklesdr. , geb. Kimswerd circa 1675, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) Pingjum circa 1716, tr. (ongeveer 36 jaar oud) Bolsward op 13 sep 1711 vermoedelijk met Bouke Wybrens , geb. Wolsum, huisman. 
  Saeckle Sybrens , tr. (hoogstens 44 jaar oud) (2) voor 5 apr 1684 vermoedelijk met Hylke Pytters
  Saeckle Sybrens , tr. (3) vermoedelijk met Grietje Tjerks
 
Saeckle Sybrens .
het erve te Zurich is eigendom van de Grietman van Wonseradeel, van Aylva.
 
 
Gerls Saecklesdr. .
zij bewoonde in 1771 het huis no. 389, waarvan Meinert Tjalling eigenaar was.
 

Generatie III

III.  Gaatske Saecklesdr. , dr. van Saeckle Sybrens (II) (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr, geb. circa 1672, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1738, tr. (ongeveer 33 jaar oud) Pingjum op 29 nov 1705 met Lieuwe Piers , landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714), turfschipper/turfverkoper te Pingjum en Zurich (1720-1731). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jantje Lieuwes , ovl. Pingjum op 4 okt 1775, otr. Pingjum op 26 sep 1717, tr. Pingjum op 10 okt 1775 met Jan Durks , boerenknecht (1741), ovl. voor 5 okt 1775. 
  2.  Antje Lieuwes , ovl. Pingjum voor 24 jun 1783, tr. Pingjum op 26 feb 1730 met Jan Jillerts , ovl. voor 24 jun 1779. 
  3.  Graatske Lieuwes , ovl. De Hommerts op 20 mrt 1777, otr. Jutrijp en De Hommerts op 7 mei 1750, tr. Jutrijp en De Hommerts op 26 mei 1750 met Saake Jetzes , ovl. circa 1799. 
  4.  Pier Lieuwes , ovl. voor 1775, tr. (1) waarschijnlijk met Pauluske Annesdr. , otr. (2) Lollum op 13 jun 1723 met Lisk Jans. , ovl. Toppenhuizen op 30 jan 1787. 
  5.  Saekle Lieuwes , geb. Pingjum circa 1713, NH Seekle staat in 1749 te boek als "gemeen schuitevoerder", woonachtig te Pingjum, met 2 volwassenen en 4 kinderen. Zijn vermogen is "200" en de aanslag bedraagt 20-17-0, komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, turfschipper te Pingjum en Zurich (1738), eigenaar van huis no. 397 (1750-1775) en van huis no. 251 (1775-1799) te Pingjum, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) Pingjum voor 26 jun 1800, otr. Uitwellingerga op 4 jan 1739, tr. (resp. ongeveer 26 en 20 jaar oud) Uitwellingerga op 1 feb 1739 met Trijntie Hendriks, dr. van Hendrik Sipkes en Sipk Sybolts, geb. Uitwellingerga op 13 feb 1718, NH komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, ovl. Pingjum. 
  6.  Hinke Lieuwes , ged. Zurich op 11 jul 1717. 
  7.  Setske Lieuwes
  8.  Pijter Lieuwes , huisman, ovl. Tjerkwerd op 3 mei 1733.